Fredrik Jacobsson VD för Lexicon Akademi

Lexicon, Sveriges största kompetensutvecklare av företag, satsar nu på Lexicon Akademi som ska erbjuda anpassade, intensiva och yrkeskoncentrerade utbildningsprogram för IT-branschen. VD för verksamheten blir Fredrik Jacobsson som har 30 års erfarenhet inom IT-området. Senast grundade och byggde han upp Lexicon IT-konsult och Human IT som såldes i september 2022.

Enligt ny rapport från Radar beräknas IT-konsultområdet växa med 4,1 procent 2023. Samtidigt är rekrytering av medarbetare med rätt IT-kompetens i dag en omfattande utmaning för IT-branschen. Statistiken uppger att det saknas 70 000 konsulter. Det är dessutom en utmaning att både rekrytera och inte minst behålla medarbetare när personalomsättningen inom branschen uppgår till drygt 20 procent.

Lexicon har mångårig erfarenhet av att erbjuda akademilösningar och yrkesutbildningar inom IT-området. Nu samlas och paketeras erfarenheterna under nya Lexicon Akademi. Utbildningarna blir snabbare för att tillgodose rekryterande företagets behov. Kunderna är själva är med och väljer ut de kandidater som går in i utbildningen, antingen från befintlig medarbetarstyrka eller en bas med potentiella nya medarbetare. Uppläggen är flexibla med möjlighet att mixa distans och andra utbildningsformer, vilket gör att kandidaterna som utbildas får en större frihet att kompetensutveckla sig när det passar bäst. Lexicon Akademi bygger organisationsunika utbildningsinsatser för IT-branschen där syftet är att:

  • Kompetensutveckla befintlig personal
  • Rekrytera ny personal
  • Utforma GAP-analyser och karriärplaner för medarbetare

Fredrik Jacobsson, VD Lexicon Akademi:
Lexicon är ett starkt varumärke och är störst på utbildningsmarknaden i Sverige mot företag och organisationer, det var inte minst tydligt då jag 2007 grundade Lexicon IT-konsult tillsammans med kollegorna där. IT-branschens har en enorm brist på personal, och medarbetaromsättningen en annan lika stor problematik. Det kostar sex gånger mer att attrahera en ny medarbetare än att behålla en befintlig medarbetare. Dessutom dränerar avhoppen den egna företagskulturen. Karriärplaneringen för de anställda blir även allt viktigare då både konsulter och kunder i dag ställer högre och högre krav. Att nu kunna erbjuda IT-marknaden skräddarsydda akademier gör att vi underlättar för många Tech bolag gällande karriärutvecklingen av de anställda. På detta sätt kan de både attrahera nya konsulter samt utveckla och behålla de befintliga. Jag ser stort fram emot att driva Lexicon Akademi och hjälpa IT-bolagen på bästa sätt.

Johan Åkerström, VD Lexicon:
Lexicon har höga ambitioner med satsningen på akademier mot IT-branschen, målet är att det ska vara en av Lexicons största verksamheter inom tre år. Det är även inspirerande att få jobba med Fredrik igen som jag gjorde tidigt på WM-data och senare på Lexicon IT-konsult. Fredriks erfarenhet inom IT-konsultområdet och Lexicons bredd inom utbildning skapar en gedigen helhet.

Mer information lämnas av:
Fredrik Jacobsson, VD Lexicon Akademi, 073-534 66 98
Johan Åkerström, VD Lexicon, 070-510 23 00    

 

Lexicon är Sveriges största privata utbildningsgrupp riktad mot företag och organisationer. Sedan 1979 har Lexicon framgångsrikt utbildat fler än 1,5 miljoner inom IT, affärskompetens och andra utbildningsområden, i såväl färdigpaketerad som anpassad form. Inom koncernen finns specialistbolag som tillhandahåller e-learning, yrkesutbildning, konsulttjänster och andra specifika erbjudanden.