Lexicon lanserar IT Infrastructure Academy

Först ut är utbildningen IT- och supporttekniker

IT Infrastructure Academy är en banbrytande utbildningsform som ger deltagare full flexibilitet när det gäller att starta, pausa och slutföra sin utbildning i eget tempo. Samtidigt fungerar en lärare som aktiv guide hela vägen fram till målet och möjligheten till certifiering.

Ett förkunskapstest säkerställer deltagarens nivå och den läroväg som passar bäst för att nå utbildningsmålet. Deltagaren som vill hålla en snabbare takt kan lägga mer tid och köra full gas, medan den som till exempel vill kombinera utbildningen med ett pågående arbete kan utöka tiden till en mer bekväm takt.

Utbildningarna sker på distans och bygger på ett praktiskt upplägg där deltagaren får ta del av yrkesspecifika simuleringar och sen tillämpa sina kunskaper i laborationer. Erfarenheter, utmaningar och funderingar kan hela tiden bollas med både den dedikerade läraren och övriga studerande i ett digitalt forum.

Utbildningarna är framtagna i nära koppling till yrkeslivet inom IT-branschen och möter behoven för att både hitta nya anställningsbara medarbetare och vidareutveckla egen personal.

Först ut inom utbudet är IT- och supporttekniker, en utbildning speciellt utformad för den som önskar alla kunskaper och kompetenser som behövs för att både ta steget in i IT-marknaden och kunna vidareutvecklas.

Läs mer om IT-och Supporttekniker här.

Har ditt företag behov av att rekrytera eller utveckla medarbetare?

Vi utformar anpassade lösningar för både nyrekryteringar och kompetenshöjande insatser av befintlig personal. För mer information, kontakta:
Visa e-postadress.
070-283 46 26