Lexicon och Ework Group i unikt samarbete

Lexicon skriver ett unikt samarbetsavtal med Ework Group där deras nätverk av 100 000 konsulter i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen erbjuds utbildningar och certifieringar. Allt samlas och tillhandahålls genom en utbildningsportal som är framtagen tillsammans med Ework Group.

Utbildningsportalen är en företagsunik plattform där Lexicon kommer att erbjuda samtliga sina utbildningar för Ework. Många utbildningar är även specialanpassade för Eworks konsulter. För Ework är detta viktigt då tillgängligheten till konsulter med rätt kompetens och rätt certifieringar är en kritisk framgångsfaktor inför varje uppdrag. Ework är en oberoende aktör som har förmågan att lösa kompetensbehov över tid hos sina kunder. Syftena med samarbetet är flera:

  • Kompetensutveckla konsulterna i de senaste metoderna och teknologierna
  • Certifiera sig i de senaste teknikerna och modellerna
  • Enkelt, snabbt och kostnadseffektivt kunna boka utbildningar
  • Utökat samarbete med konsulterna men även i slutänden, nöjdare kunder

Lexicon är ett av de största utbildningsföretagen mot företag och organisationer i Norden. Lexicon använder alla verktyg som finns för kompetensutveckling, bland annat klassrumsutbildningar, digitalt/online, anpassade företagsunika program, blended training, e-learning och interaktiv utbildning.

”Lexicon kommer via detta samarbete erbjuda en stor del av marknaden unika utbildningar med unika koncept. Kursutbudet omfattar både IT-proffsutbildningar och certifieringar men även IT-användarutbildningar och affärsutbildningar. Att samarbeta med Ework och säkerhetsställa att de har tillgång till rätt konsulter med rätt utbildning/kompetens och rätt certifieringar kommer hjälpa till i deras fortsatta tillväxtsresa”, säger Fredrik Jacobsson VD Lexicon Akademi.

”Med den snabba utveckling som sker inom digital transformation, grön omställning och teknisk innovation är det ständiga lärandet viktigare än någonsin. Att vara en bra samarbetspartner för vårt nätverk av konsulter är viktigt för oss, och en av anledningarna till att vi väljer att erbjuda kurser och certifieringar i samarbete med Lexicon”, säger Karin Schreil, VD Ework Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Jacobsson, VD, Lexicon Akademi AB
Telefon; +46 (0)8 50 60 55 00, e-post: fredrik.jacobsson@lexicon.se

Karin Schreil, VD, Ework Group AB
Telefon: +46 (0)8 50 60 55 00, e-post: karin.schreil@eworkgroup.com

Lexicon är Nordens största privata utbildningsgrupp riktad mot företag och organisationer. Sedan 1979 har Lexicon framgångsrikt utbildat fler än 1,5 miljoner av kundernas medarbetare inom IT, Affärskompetens och Branschspecifika kunskaper. Sveriges största kompetensutbud av traditionell lärarledd utbildning kombineras med konsulting, anpassning, branschspecifik kompetens, e-learning och blended training. www.lexicon.se
 
Ework Group AB (publ) erbjuder helhetslösningar för alla talangbehov, med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development och har i dag mer än 13 000 oberoende konsulter på uppdrag. Ework samarbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor och med konsulter för att skapa hållbara talangförsörjningskedjor. Ework grundes i Sverige år 2000 och är verksam i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen med huvudkontor i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.eworkgroup.com