Ny storregion när Göteborg och Skövde går samman till Lexicon Väst

Lexicon Väst formas genom en sammanslagning där Pierou Hrvatin som driver Lexicons verksamhet i Skövde går in som VD och delägare även i Lexicon Göteborg. Området omfattar Hallands län, Västra Götaland samt dess östra del, Skaraborg.

Regionen blir Lexicons näst största sett till antal invånare. Pierou Hrvatin, ny VD i Lexicon Väst:
– Det är både roligt, spännande och en naturlig utveckling av vårt gemensamma arbete i västra Sverige. Vi har genom åren samverkat, nu får vi möjligheten att gemensamt fokusera på att bli starka och större tillsammans i en tid när organisationerna därute tar tag i det uppdämda behovet av kompetensutveckling.

Lexicon Göteborg var fram till sammanslagningen helägt av Lexicon. Johan Åkerström, VD på Lexicon:
– Lexicons modell är kompetenta krafter med lokal koppling och kännedom som erbjuder våra koncept till sin marknad. Pierou har en gedigen erfarenhet av att representera Lexicons utbud i Skaraborg samtidigt som han och Lexicon Göteborg har genomfört såväl innovativa som ömsesidigt uppskattade samarbeten genom åren. Därför ser vi sammanslagningen som en idealisk lösning med flera synergieffekter för både kollegorna och kunderna i regionen.