Träff med Lexicons 20 nya säljare

22 mars var det äntligen dags för Lexicons nya säljare att träffas på plats i huvudkontoret i World Trade Center i Stockholm.

En intensiv dag mixade allt från Lexicons historik och affärsåskådning till information och säljövningar inom olika affärsområden. Träffen avrundades med mingel där nya kollegor från hela landet fick tillfälle att möta varandra och andra kollegor i Stockholm.