Vinnare och dubbel finalist i Swedish Learning Awards

Lexcion Interactive är vinnare i hedervärda kategorin Bästa Kompetensutvecklingsinsats i årets upplaga av Swedish Learning Awards, med utbildningen Kallt väder, som producerats i samarbete med Försvarsmakten. Samtidigt var även bidraget Trafiksäker förare en av övriga två finalister i samma kategori, en utbildning som utvecklats i samarbete med Keolis.

Malin Jansson, VD för Lexicon Interactive:

"Först och främst vill vi hylla Försvarsmakten och Keolis som vågar testa nya vägar tillsammans med oss och ger oss förtroendet att gå ett steg längre för att uppnå verkliga effekter för de deltagare som går utbildningarna. De är fantastiska kunder och för att lyckas skapa den här typen av utbildningar krävs ett nära samarbete, envishet och en gemensam vilja att hela tiden bryta ny mark för att göra saker ännu bättre.

Storheten med utbildningspogrammet Kallt väder är kombinationen av e-learning, lärarledd utbildning och den producerade appen. E-learningen innehåller interaktiva faktadelar och scenariobaserade övningsdelar, den lärarledda utbildningen består av praktiska övningar som genomförs i fält och genom appen får man stöd när man befinner sig i kallt väder, t ex genom checklistor och hjälp att agera i svåra situationer.

Vi vill även rikta ett stort grattis till alla finalister och vinnande branschkollegor!"

Försvarsmaktens Kallt väder

Kallt väder påverkar oss alla mer eller mindre oberoende av var du befinner dig. Det är därför viktigt att veta hur du ska agera för att undvika skador. Försvarsmakten jobbar genom en 10-årsplan mot en nollvision gällande köldskador. Som en del i detta arbete togs utbildningsprogrammet Kallt väder fram.
 
Effektmålet för kompetenssatsningen är att i ett första steg minska antalet köldskador inom Försvarsmakten med 50%.
 
Syftet med komptenssatsningen är att höja förmågan att kunna verka i kalla miljöer utan att skada sig.
 
E-utbildningsprogrammet riktar sig till alla inom Försvarsmakten men delar av det används även av samarbetspartners som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Polisen med flera.
 

Keolis Trafiksäker förare

Keolis kostnader för fordonsskador ökar och därför sker ett systematiskt och brett arbete för att sänka kostnader samt minska personskador. Med bakgrund i detta har Lexicon Interactive tillsammans med Keolis tagit fram och producerat utbildningsinsatsen Trafiksäker förare. 
 
Trafiksäker förare riktar sig i första hand till nyrekryterade bussförare och har ett blandat-lärande upplägg som grundutbildar bussförare. Syftet med insatsen är att öka medvetenheten hos bussförarna om faktorer som påverkar trafiksäkerheten samt driva reflektion och dialog om hur ett förändrat arbetssätt kan minska person- och fordonsskador.
 

Vill du också skapa prisvinnande digital utbildning?

Vi tror på verklighetsnära, mätbar och rolig utbildning! Vill ni producera utbildning som gör skillnad på riktigt - hör av er till oss på Visa e-postadress.

Du vet väl om att vi kan göra delar eller hela er utbildningsproduktion? Titta på våra tjänster nedan och hör av dig om för att få hjälp med just det du behöver.

Utvalda tjänster

❯ Skräddarsydd digital utbildning
❯ Testa vårt Learning Management System (LMS )
❯ Producera egen e-Learning med världsledande Lectora