Öppna kurser

Ekonomi för icke-ekonomer

Som assistent eller administratör kommer du ofta i kontakt med områden som egentligen kräver mer kompetens för att förstå alla samband. Lika ofta kan andra förvänta sig att du har du har dessa kunskaper inom en mängd områden som inte vid första anblicken brukar kopplas till ordinarie arbetsuppgifter.

Det handlar inte sällan om olika ekonomirutiner och ekonomiska begrepp som du säkert har kunskaperna om, utan att egentligen helt begripa helheten och de ekonomiska sambanden. Genom att öka din kompetens inom ekonomi och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar, och framför allt utvecklas i din egen roll och i ditt arbete.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig en övergripande och praktisk förståelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ.

 • Förstå ekonomiska termer och samband för att kunna delta i ekonomiska resonemang
 • Kunna läsa och tolka ekonomiska rapporter
 • Förstå vad som påverkar lönsamheten i företaget
 • Känna till sambandet mellan olika ekonomirutiner

Målgrupp

Assistenter, sekreterare och andra som arbetar med administration och som behöver grundläggande företagsekonomiska kunskaper.

Innehåll Ekonomi för icke-ekonomer, Det alla behöver förstå

Affärer och ekonomi

 • Vad är ekonomi
 • Vad innebär det att göra affärer
 • Olika företagsformer
 • Marknadsföring och försäljning

Ekonomiska grundbegrepp

 • Resultat- och balansrapport
 • Intäkter och kostnader
 • Fasta och rörliga kostnader
 • Olika typer av tillgångar och skulder
 • Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut
 • Budgetering

Förstå ekonomiska transaktioner

 • Momshantering
 • Företagets skatter
 • Betalningar

Ekonomisystem översikt

 • Bokföring
 • Fakturering
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Löner, personalsystem

Olika administrativa roller

Hur påverkas lönsamheten

 • Vilka är företagets intäkter och kostnader och hur kan de påverkas
 • Olika Nyckeltal