Öppna kurser

Välj kurs

Kursnamn Längd Ord.pris Läs mer Välj
Ledarskapets grunder De viktigaste verktygen för ett framgångsrikt ledarskap
3 dgr
21 900 kr
Ledarskap för erfarna chefer – coachande ledarskap Coachande ledarskap är en utbildning för dig som vill förbättra dina färdigheter i att stärka indivi…
3 dgr
21 900 kr
Konflikthantering och utmanande samtal En vanlig orsak till att man tvekar med konflikthantering och svåra samtal är brist på kunskap snara…
2 dgr
15 900 kr
Feedback Feedback – en metod som får effekt är en utbildning för dig som vill stärka din kunskap och dina fär…
1 dag
8 900 kr
Förändringsledning – Att kunna leda en verksamhet/grupp som är i rörelse Att leda under i en förändringsfas i en verksamhet har alltid varit ett aktuellt ämne. Det blev unde…
2 dgr
15 900 kr
Målstyrning Att nå sina personliga och företagets mål diskuteras ofta som en av framgångsfaktorerna för en sund …
1 dag
8 900 kr
Agile Leader Training - Agilt ledarskap Det Agila ledarskapet och ett Agilt arbetssätt har länge varit väldigt starkt ihopkopplat med IT-Pro… Info
Leda utan att vara chef Detta är ledarskapsutbildningen för dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Vi tror …
1 dag
8 900 kr
Leda utan att vara chef Att leda andra utan att vara chef, det vill säga utan att ha personalansvaret och de formella befoge…
2 dgr
15 900 kr
Effektiva team Att skapa ett effektivt team är helt centralt när det gäller att arbeta mot ett gemensamt mål. I all…
1 dag
8 900 kr
AI för chefer och verksamhetsledare Denna utbildning är utformad för att ge dig verktyg som du i rollen som verksamhetsledare kan använd…
03:00 h
5 100 kr
AI i praktiken: Hur ChatGPT kan stärka ditt ledarskap, kommunikation och försäljning Utveckla ditt ledarskap och förbättra din kommunikation och försäljning med hjälp av AI!
07:00 h
8 900 kr