Öppna kurser

Målstyrning

Många företag och organisationer oavsett storlek har en dold potential. En rad undersökningar visar att alla medarbetare inte alltid ser sin betydelse för organisationens utveckling och framgång vilket inte ger bästa förutsättningar för fullt engagemang och därmed inte heller för att organisationen ska nå sin fulla potential.

Utmaningen börjar i att säkerställa att de som leder en verksamhet (butik eller annan enhet, affärsområde eller ett helt företag) har samsyn kring

 • Var står vi
 • Vart vill vi
 • Hur ska vi ta oss dit

I vissa fall är det bara en person i ledningen och vissa fall klart större antal, oavsett storlek ser vi och har vi fått återkopplingen att det är oerhört stor hjälp att ha arbetat fram det vi kallar för kartan för målstyrning.

Utbildningen genomförs som 1+1 dagar med hemarbete emellan dagarna. Dag två sker valfritt i grupp på plats eller individuellt per telefon/Skype. Mellan de två dagarna erbjuds även ett kortare coachingsamtal via webb, skype eller telefon. 

Utbildningsmål

Att ge alla deltagare verktygen för att kunna leda och genomföra arbetet med att fastställa organisationens nuläge, önskade framtida läge samt utveckla handlingsplaner som säkerställer att vi har bästa möjliga förutsättningar att nå uppsatta mål. Kort och gott, vi kommer att gå igenom hur man arbetar fram verksamhetens målkarta, väl underbyggt. Under utbildningen applicerar ni teorierna, metoderna och modellerna på era ordinarie verksamheter så att ni efter utbildningen har ett mer eller mindre färdigt Målstyrningsdokument.

Målgrupp

Ansvariga, ledare och chefer i vilken typ av organisation och företag det än må vara och oavsett storlek.

Målstyrningen fungerar lika bra på enmansföretag som på företag med tusentalsanställda, skillnaden är att arbetet blir mer omfattande för större verksamheter och att det då finns fler beroenden och ökad komplexitet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Inför utbildningen ombedes du maila in dina olika önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i vår förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Kursinnehåll

 • Verktyg för nulägesanalys
 • Strategival
 • Att sätta SMARTA mål
 • Hur man arbetar med målstyrning genom fokus på vad som ska ta oss
 • till målen
 • Kritiska FramgångsFaktorer (KFFer)
 • Beteenden
 • Key performance indicators (KPIer)