Öppna kurser

Leda utan att vara chef

Detta är ledarskapsutbildningen för dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Vi tror att du arbetar som teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller liknande.

Det blir att vanligare att leda utan att vara chef. Alltså: att vara ledare men sakna personalansvar och formell makt. I dessa fall blir de ”mjuka” aspekterna av ledarskapet ännu viktigare – det du saknar i befogenheter behöver du ta igen genom att vara skicklig som ledare. Det innebär allt från att utveckla den grupp du tilldelas till att hantera konflikter och ta tillvara varje unik individs motivation. 

Du får kunskap om hur du genom ett tydligt ledarskap skapar framgång tillsammans med ditt team. Rustad med mod och kompetens står du sedan redo att anta nya utmaningar och leda gruppen mot uppsatta mål. 

Utbildningsmål

Målet med dagarna är att du ska få trygghet och verktyg att leda och påverka grupper utan formell makt. Att hantera kommunikation och beteende för att nå samförstånd och resultat. Du får kunskap i att hantera konflikter, gränsdragningar samt stärker din auktoritet som ledare. Du får också insikt om din betydelse för gruppen, hur just din grupp fungerar och vad varje enskild individ behöver för att bidra till teamets framgång. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper 

Innehåll

  • Tankar runt ledarskap – formellt vs informellt 
  • Vikten av legitimitet, mandat och emotionell intelligens 
  • Konflikthantering 
  • Feedback 
  • Förstå faktorer för påverkan och inflytande 
  • Kroppsspråk, rösten och ordvalen 
  • Hantera motstånd från gruppmedlemmar 
  • Arbeta utifrån sitt företags vision och värdegrund 
  • Självreflektion, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.