Öppna kurser

Ledarskapets grunder - Dom viktigaste verktygen för ett framgångsrikt ledarskap

Att gå från medarbetare till att vara chef är väldigt roligt och många gånger även utmanande. Ibland får man tid att växa in i rollen och allt det nya som det innebär medan andra hamnar i situationer där man blir osäker och kanske inte agerar på det sätt som det förväntas av en chef. Det kan hända att man tar i för mycket eller att man helt enkelt duckar när man i stället borde vara tydlig och bestämd. Under denna utbildning berör vi rollen som chef/ledare, hur man kommunicerar med sina medarbetare samt hur man arbetar för att skapa bra och effektiva team.

Utbildningsmål

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning ska:

 • Förstå sin roll som ledare och arbeta genom att involvera medarbetarna för att effektivisera och skapa bra team
 • Långsiktigt arbeta med feedback och coachning för att öka samsyn och skapa motivation
 • Anpassa sin ledarstil utifrån de utmaningar och situationer som uppstår
 • Hantera konflikter och genomföra strukturerade samtal
 • Bygga effektiva team och förstå grupputveckling

Format och genomförande

Ledarskapsprogrammet består av tre dagar där vi varvar teoretiska delar och praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektionsuppgifter. Mellan respektive utbildningstillfälle får deltagarna med sig hemuppgifter i syfte att uppmuntra dem att använda de verktyg och metoder som de får med sig under utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din ledarroll, till dig som känner att du vill ha en grundutbildning som bas i ditt ledarskap eller till dig som ska bli ledare.

Utbildningen fungerar både för dig med eller utan arbetsgivaransvar.

Programmet bygger på de tre stegen nedan:

 • Rollen – att förstå sitt uppdrag
 • Samtalsteknik – att bemästra feedback, konflikthantering, coachning för bästa resultat
 • Teamet – att förstå helheten, grupprocesser och förändringsarbete

 

Utbildningsdag 1 - Rollen och självinsikt

Det är viktigt att vara tydlig samt att förstå sin roll som ledare. Under denna utbildningsdag berör vi därför hur du bör agera i rollen som chef och vilka förväntningar som finns på dig.

 • Uppstart – Förväntningar samt mål med kursen
 • Ledarskap – Rollen, relationer och självinsikt
 • Vanliga utmaningar som t.ex. leda över tidigare kollegor
 • Kommunikation och feedback
 • Coachande ledarskap

Utbildningsdag 2 - Konflikthantering och samtalsteknik

En stor del av ledarskapet handlar om att hantera svåra samtal och konflikter, och med en bra struktur och enkla förhållningssätt blir detta enklare

 • Redovisning hemuppgift
 • Konflikthantering – struktur
 • Hantera reaktioner
 • Konfliktstilar
 • Fallgropar
 • Utmanande samtal - struktur

Utbildningsdag 3 – Teamet och dess utveckling

Ett team kan stå och stampa på samma plats eller vara uppgifts fokuserat – ledarens bidrag är det som kan vara avgörande.

 • Redovisning av hemuppgift
 • Det börjar med dig – Tillit och vision
 • Effektiva team – Susan Wheelan
 • Facilitera problem i gruppen
 • Att driva förändring
 • Avslut av program