Öppna kurser

Konflikthantering och utmanande samtal

En vanlig orsak till att man tvekar med konflikthantering och svåra samtal är brist på kunskap snarare än brist på tid.

För att lyckas med konflikthantering och utmanande samtal måste du ha ett stöd, en samtalsmodell, du måste vara medveten om vad du vill och vad som krävs. Genom teori och rollspel lär du dig grunderna och får ett stadigt fundament att ta dig an utmaningarna. Utmanande samtal kan gälla allt från underprestation till alkoholproblem. Som chef / ledare har man ansvar för att samtalet är professionellt och strukturerat.  

Utbildningsmål 

Målet är att ge alla deltagare mod och kunskap att ta tag i de problem som uppstår. Efter denna dag ska du känna dig professionell och säker när det gäller konflikthantering och utmanande samtal. 

Du får självinsikt och förståelse för din egen roll och hur ditt ledarskap bidrar till att skapa en positiv arbetskultur.  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundutbildning i att hantera konflikter och utmanande samtal.  

Utbildningen fungerar både för dig med eller utan arbetsgivaransvar. 

Förkunskaper 

Inga specifika förkunskaper 

Innehåll

  • När ska man ingripa? 
  • Olika typer av samtal 
  • Modell för konflikthantering 
  • Modell för svåra samtal 
  • Din roll som ledare 
  • Mål med samtalet 
  • Konfliktstilar 
  • Hantera reaktioner 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.