Öppna kurser

Ledarskap för erfarna chefer – coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en utbildning för dig som vill få mer färdigheter i att stärka personalens förmåga till självständigt arbete. Ett coachande förhållningssätt hjälper dig att stärka individuell utveckling, grupputveckling och lägga en bra grund för viktiga förändringsprocesser.

Det skapar självständiga medarbetare som tänker själva och tar initiativ. Resultatet blir att alla tar ansvar för att nå gemensamma mål.

Utbildningsmål

Att få kunskaper och insikter om coaching som teknik och förhållningssätt och hur man som ledare i sin kommunikativa och coachande roll kan leda personer till högre grad av prestation och utveckling. Få praktisk träning av coaching med individuell konstruktiv feedback.

Målgrupp

Coachande ledarskap vänder sig till chefer, projektledare, teamledare eller andra specialistroller som har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter.

Innehåll Coachande ledarskap

 • Mål och värderingar inom coaching
 • Vad är coachande ledarskap
 • Chef, ledare och coach, vad är skillnaden?
 • Coaching som metodik
 • Att ställa öppna frågor
 • Drivkrafter och motivation
 • Feedback
 • Delegering
 • Att lyssna på olika nivåer
 • Skapa medvetenhet
 • Komma förbi hinder och problematik
 • Coaching i vardagen, praktisk träning