Öppna kurser

Förändringsledning

Förändring är något vi lever konstant med i synnerhet i våra företag och organisationer. Chefer har en avgörande roll i förändringsarbete.

Det är viktigt att förstå hur vi påverkas av förändringar och hur vi kan kommunicera för att nå resultat i ett förändringsarbete. Efter den här dagen har du fått med dig verktyg och modeller för att förstå hur du effektivt skall arbeta med förändringsledning.

Utbildningsmål

Att få förståelse för förändringens faser, ur person- och organisationsperspektiv och hur det påverkar vårt sätt att ta till oss information. Förstå hur olika människor med olika beteendemönster hanterar förändring. Att förstå hur vi bäst kommunicerar för att nå ut med budskapet i olika faser av förändringen.

Målgrupp

Ledare som vill utveckla sin förmåga att leda och kommunicera i förändringsprocesser.

Förkunskaper

Du bör ha gått någon grundläggande utbildning i ledarskap som ex Ny som chef.

Nästa steg

Coachande ledarskap

Innehåll Förändringsledning

Förändring

 • Analysera syftet med förändringen
 • Vilka visioner har företaget?
 • Vilka mål vill man uppnå med förändringen?
 • Vad är förändring?
 • Den personliga förändringskurvan
 • Reaktioner
 • Förändringsprocessen - organisation
 • Förändringsmatrisens beståndsdelar
 • Ett förändringscase, strukturerat utifrån förändringsmatrisen med fokus på kommunikation

Beteendestilar

 • Olika beteendestilar hos oss och hos våra kunder/patienter.
 • Hur hanterar de olika beteendestilarna förändring?
 • Vad behöver jag ta hänsyn till?
 • Hantera stress i förändringsfaserna

Förändringskommunikation

 • Med utgångspunkt från förändringsverktyget: Förändringskommunikationens fyra faser
 • Vilket ansvar har jag? Chef / medarbetare
 • Min roll i förändringen
 • Kommunikation – verbal och icke-verbal
 • Mål och huvudbudskap
 • Handlingsplan

Ett coachande förändringsledarskap

 • Vikten av att vi ger varandra positiv feedback
 • Att finna motivationsfaktorer i förändringens olika faser
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok