Automatiserde rapporter

Excel, Access och Power BI

Vi utvecklar standardiserade och anpassade lösningar inom automatiserade rapporter, avancerade diagram, databaser, Business Intelligence och mycket mer.

Automatiserade rapporter

Ägnar ni flera timmar i veckan åt att generera rapporter? Många rapporter kan automatiseras till ett par knapptryck genom att insamlandet av data, filtrering, formatering, handpåläggning med formler m.m. automatiseras med makron. Ni sparar hundratals arbetstimmar om året och får ökad arbetsglädje på köpet.

 

Avancerade diagram

Lexicon har tillägg till Excel för exempelvis Vattenfallsdiagram och Venndiagram. Vi kan också skapa anpassade diagram till er organisation.

Access

För många applikationer är det helt onödigt att jobba med svårhanterliga och dyra databaser. Vi utvecklar kraftfulla och lättanvända databaser i Access där ni enkelt kan styra inmatning och få fram tydliga rapporter. Access har också smidig kommunikation med Word, Excel och SharePoint.

  • Utveckla databaser
  • Kommunikation med Office och SharePoint
  • Öppna kurser
  • Företagsanpassad utbildning

Business Intelligence

Ett BI-projekt har traditionellt varit något som tar flera år att utföra.
Med Excels nya verktyg Power Pivot, Power View och Power Map tar BI-projektet veckor istället för år, de sjusiffriga beloppen förvandlas till sexsiffriga, och ni kan själva skapa nya nyckeltal. Genom att publicera dem på SharePoint, kan alla se de rapporter man har nytta av och behörighet till.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er.