Automatisera processer

Arbetsflöden för godkännande och granskning

Automatisera processer med arbetsflöden

Dokumenthantering

  • Automatisera granskning, godkännande, digital signering
  • Avtal kan automatiskt skickas till en eller flera godkännare när de är färdigskrivna, mötesprotokoll går automatiskt till de som ska justera, fakturor går automatiskt till den som attesterar
  • Automatiska påminnelser, förenklad uppföljning

Processer i SharePoint

  • Automatisera processer runt exempelvis nyanställning, reklamationer, support
  • Berörda personer får automatiskt formulär där de kan bocka av sina uppgifter när de är klara, varefter formuläret automatiskt går vidare till nästa instans

Visualisera med Visio och SharePoint

  • Klickbara processkartor där användaren kan klicka på ett process-steg och få fram dokument eller underprocesser