Stöd för site-ägare och användare

Stöd för site-ägare och användare

  • Anpassning av innehåll och dokumentbibliotek
  • Processer för godkännande och granskning
  • Coachning och korridorsstöd
  • Stöd vid migrering till OneDrive och SharePoint
  • Skriftlig och digital dokumentation för användare och superusers

Vill du veta mer om SharePoint, gå till våra kunskapsbanker!