Lexicon IT-Solutions

Konsult- och kompetenstjänster inom IT

Lexicon Solutions hjälper organisationer att arbeta effektivare med hjälp av Microsoft Office, SharePoint och Project. Vi påvisar vilka möjligheter som faktiskt finns med de verktyg som ni redan har betalat för, och som ofta bara utnyttjas till en bråkdel.

Vi arbetar med alla nivåer:

  • Strategiskt arbete med ledningsgrupper
  • Konkreta lösningar såsom Wordmallar, Automatiserade Excelrapporter, lösningar för dokumenthantering och projekthantering i SharePoint och Project, Accessdatabaser, företagspresentationer i PowerPoint, Adobe-blanketter m.m.
  • Telefonsupport och coachning.för användare

Målet är alltid är att få medarbetarna att arbeta effektivare och utnyttja möjligheterna med Office-programmen optimalt. Produktivitet och arbetsglädje ökar då tråkiga rutinuppgifter automatiseras och frustrationsmoment försvinner.

Genom att utnyttja våra tjänster kan organisationer spara miljontals kronor per år i form av effektivare utnyttjande av arbetstiden. Exempel på bristande rutiner och kunskap som sammanslaget kan uppgå till höga tidskostnader:

  • Leta efter dokument och mallar
  • Skapa rapporter och offerter manuellt, trots att de kan automatiseras
  • Skapa nya PowerPoint-presentationer trots att liknande redan finns.
  • Arbeta långsamt i Office för att man inte känner till funktionerna 
  • Använda fel verktyg för att man inte känner till hur de andra Office-verktygen fungerar 

Besparingsexempel

Bortslösad tid kostar snabbt organisationen stora summor. Kostnaden för
200 personer som kostar 500 kronor i timmen, och som tappar 10 minuter i veckan
blir 700 000 kronor på ett år (räknat på effektiv arbetstid 42 veckor)