SharePoint

Stödjer SharePoint era interna processer?

Hur utnyttjar ni SharePoint på bästa sätt för att stödja interna processer?

Vi arbetar med projektgruppen där syftet är att fastställa hur mallar för samarbetsytor och projektplatser ska se ut, vilka Wordmallar/innehållstyper som ska kopplas till dokumentbiblioteken, vilket metadata som ska kopplas till respektive innehållstyp, rutiner runt publicering etc.

Stöd för administratörer, redaktörer och användare

Vi hjälper enheterna och projekten att anpassa SharePoint till verksamheten. Exempel:

 • Skapa anpassade listor
 • Utveckla Access-databaser för applikationer
 • Dokumenthantering: versionshantering, metadata, anpassa Wordmallar, arbetsflöden för godkännande och granskning…
 • Coachning och korridorsstöd

Automatisera processer med arbetsflöden

 • Dokument: Automatisera granskning, godkännande, digital signering.
 • Processer: Automatisera processer runt exempelvis nyanställning, ärendehantering, support. 
 • Visualisera och förenkla: Skapa klickbara diagram av era processer, där användaren direkt får fram dokument som hör till respektive processteg.

Utbildningar inom SharePoint 

Det spelar ingen roll hur bra verktyget är om det inte används. Vi utbildningar på olika nivåer för att matcha olika behov, och även tjänster runt omkring utbildningsprojektet.

 • Öppna utbildningar. Se <Länk till vår öppna admin-kurs i SharePoint
 • Företagsanpassade utbildningar på alla nivåer, t.ex.
 • Användarkurser
 • Publicera nyheter
 • Sociala funktioner
 • Administratörer, redaktörer, site-ägare
 • Projektledare
 • Inspirationsseminarier/webbinarier för organisationen med syfte att få alla med på banan. Vi demonstrerar hur man förenklar sin vardag genom versionshantering, effektiv sökning, gemensam kalender och andra enkla och praktiska funktioner

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte där vi visar på möjligheterna med dokumenthantering, intranät och projekthantering med SharePoint!