Visio

Skapa, automatisera och presentera era processer med Visio och SharePoint

I Visio skapar du diagram som visualiserar processer och nätverk. Processerna kan publiceras i SharePoint där medarbetarna kan klicka på ett process-steg och få fram relaterade dokument.

Du kan också omvandla processbeskrivningar i Visio till automatiserade processer i SharePoint.

  • Skapar processerna
  • Öppna kurser
  • Företagsanpassad utbildning

Kontakta oss för mer information.