Anpassning till verksamheten

Analys och anpassning till verksamheten

Mallar för Samarbetsytor och projektplatser

Behöver era proejktplatser ene gen brevlåda? Ska samarbetsytor ha en gemensam kalender? Vi hjälper er att definiera mallar för era samarbetsytor och projektplatser.

Dokumenthantering

Vi anpassar dokumentbibliotek med versionshantering och de Office-mallar och metadata som ska vara gemensamma för verksamheten.

Automatiska godkännandeprocesser

Automatisera godkännande av avtal, mötesprotokoll, offerter, fakturor, styrdokument.