Företagsanpassad utbildning

Vi skräddarsyr utbildningen efter era enskilda önskemål

Behöver du utbildning som är helt och hållet anpassad efter ditt företags önskemål och behov? Är ni flera på företaget som har liknande behov och vill själva välja när och var utbildningen ska hållas? Vi skräddarsyr utbildningens form, tid, plats och innehåll helt efter era behov.

Vi tar fram förslag och utbildningsupplägg baserat på er verksamhet och situation som vi sedan skräddarsyr på bäst möjliga vis för att på så sätt nå en lägre kostnad än traditionella öppna kurser, minskat intäktsbortfall för era medarbetare, ökad transparens och kostnadskontroll samt en ökad kunskap och lärande på både individ och organisationsnivå. Utbildningsformen baseras på de verkliga behoven hos personal och organisation och formas utifrån följande tre grundpelare: Lärarledd undervisning, webinar, och e-learning.

Vi genomför anpassade utbildningar inom exempelvis: 

 • Microsoft
 • AI
 • ITIL
 • Systemutveckling
 • IT-säkerhet
 • Agila metoder

 Vi garanterar ett bättre resultat som innebär:

 • Kompetensutveckling och ökad kunskap
 • Bibehållen kompetens och nöjdare medarbetare
 • Lägre kostnad än traditionell utbildning
 • Minskat intäktsbortfall
 • Ökad transparens och kostnadskontroll på individ, avdelning- och organisationsnivå.

Kontakta oss för information och presentation av en möjlig anpassad lösning för ditt företag.