IT- & supporttekniker

En utbildning för omställningsorganisationer med medlemmar som önskar ta klivet till IT-yrket. Leder till en ny yrkesroll på 4-8 veckor.

Den här utbildningen är speciellt utformad för att ge deltagaren allt den behöver för att både ta steget in i marknaden och ta chansen att vidareutvecklas. Behovet av nytillskott med kompetent IT-personal är såväl omfattande som växande. Ett underskott på 70 000 IT-medarbetare förväntas år 2024, enligt IT & Telekomföretagens rapport ”IT-kompetensbristen”.

 

Lexicon presenterar en helt ny utbildningsform!

 • Anpassad utbildningsväg för deltagarens mål

 • Startas och pausas när det passar

 • Tillgång till lärare hela utbildningen

 • Framtagen tillsammans med arbetslivet

 • Kan kombineras med certifiering

 • Kan kombineras med jobb, anpassningsbart studietempo

Utbildningen är ett snabbspår in i IT-yrket. Deltagaren kan effektivt utvecklas till att träda in i en helt ny yrkesroll. Ett förkunskapstest mäter deltagarens kunskapsnivå och gör att den kan starta på rätt plats i programmet. Ingen onödig väntetid, genom vårt flexibla startupplägg kan deltagaren påbörja utbildningen när det passar bäst. En lärare med certifierade expertkunskaper finns tillgänglig för att först ge en kickstart och därefter guida deltagaren hela vägen till målet i utvald takt, full gas eller halvfart i kombination med exempelvis jobbuppgifter. En valfri certifiering i slutet av utbildningen kan användas för att ytterligare säkerställa kompetens.

Yrken utbildningen kvalificerar deltagaren till

 • IT-supporttekniker

 • Junior IT-tekniker

 • Helpdesk Agent

 • First line support

Pris

Omställningsorganisationer erbjuds förmånliga möjligheter för sina medlemmar. Använd intresseanmälan nertill för mer information.

Längd

Beräknat 4-8 veckor, beroende på förkunskapsnivå och val av studietakt.

Nästa start

Löpande - anmäl ert intresse nertill för mer information.

Innehåll

 • Sju workshops på distans (totalt 14 timmar)

 • PT-sessioner (med personlig expertinstruktör)

 • Cirka 20 timmar självstudier i veckan (laborationer, självtester, studiematerial)

 • Förbereder deltagaren för certifieringen CompTIA A+

I denna utbildning får deltagaren lära sig nödvändiga tekniska kunskaper för att ta sig an de vanligaste teknikerna inom IT. Den täcker både hårdvara och mjukvara, allt från hur man byter ett grafikkort till installation och konfiguration av en router. Några av huvudområdena är hårdvara, operativsystem, felsökning, nätverk, säkerhet, mobila enheter, virtualisering, molntjänster och förekommande ramverk och arbetsmetodik.

Skärmdump CompTIA 2.png

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till omställningsorganisationer med medlemmar som har behov av att effektivt lyftas till en ny roll inom IT. Deltagaren kan vara nybörjare inom IT, självlärd eller ha en ambition att lära sig grunderna inom IT.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, endast att deltagaren har ett teknikintresse och en vilja att utvecklas inom IT. Deltagarens kunskapsnivå mäts genom vårt test och en dedikerad expertlärare ger deltagaren löpande stöd hela vägen till målet.

Ett unikt studieupplägg

Lexicon IT Infrastructure Academy™ är en banbrytande utbildningsform som ger den studerande fullständig flexibilitet och individuellt anpassade läroplaner. Vi erbjuder en innovativ och modern metod för att utbilda inom IT-infrastruktur och teknik, vilket ger möjligheten att studera när som helst och var som helst. En lärare finns under utbildningstiden tillgänglig för deltagaren och ger svar på frågor och stöd.

Inspelade workshops av Lexicons instruktör finns alltid tillgängliga för dig.


Vårt utbildningsmaterial består av lärarledd undervisning, inspelade föreläsningar, tester och laborationer, allt samlat på en online-plattform. Den som studerar har också tillgång till gruppchattar och individuella samtal med lärare. Utbildningen är målstyrd. Läraren sätter upp mål och delmål tillsammans med er organisation och deltagaren, samt följer upp dessa löpande. Pedagogiken är mer individstyrd jämförd med traditionella utbildningar och den utbildningsväg deltagaren går är anpassad efter behoven. Genom att använda förkunskapstester och intervjuer skapar vi en personligt anpassad utbildningsväg för varje elev, vilket garanterar en snabb och effektiv väg till målet.

Utbildningen är även certifieringsförberedande, vilket ger en konkurrensfördel i en bransch som ständigt förändras. Vi tror på att skapa en positiv och inkluderande miljö för våra elever, där alla känner sig bekväma att ställa frågor och dela sina idéer.

Innehåll

 • Identifiera olika hårdvarukomponenter och deras funktioner

 • Felsökning och installation av hårdvara

 • Felsökning och felavhjälpning av vanliga problem inom mjukvara

 • Nätverksuppbyggnad och protokollet TCP/IP

 • Felsökning och felavhjälpning inom nätverk

 • Säkerhet inom lokala nätverk

 • Säkerhet för enheter, antivirus

 • Installation och konfiguration av laptops och andra mobila enheter

 • Klientvirtualisering, uppsättning och jämförelse mellan olika teknologier

 • Molnteknologi, skillnader mellan olika tjänster och leveransmetoder

 • Bästa praxis för kommunikation och professionalitet

 • Tekniska kunskaper för att stödja den moderna fjärrarbetsplatsen

 • Installation och felsökning av operativsystem:

  • MacOS

  • Linux

  • ChromeOS

Skärmdump CompTIA 7.png

 

Diplom

Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett diplom som intyg.

Certifiering

Deltagaren kan valfritt komplettera utbildningen en certifiering för CompTIA A+ i samband med utbildningen. Certifieringen genomförs i samarbete med CompTIA och läraren hjälper till att boka. Kostnad tillkommer. Lyssna med oss för mer information och aktuellt pris.

CompTIA A+

CompTIA a-logo-jpeg.png

 

Nästa steg

Utbildningen ger deltagaren grunden till att utvecklas vidare till en rad potentiella IT-roller, exempelvis:

 • IT-supportspecialist
 • Nätverkstekniker
 • Cybersecurity-specialist
 • Data-specialist
 • Mjukvaruutvecklare
 • Programmerare

Hör med oss om våra andra program inom IT Infrastructure Academy™ för mer information.

Språk

Undervisning på svenska. Utbildningsmaterial på engelska.

Om CompTIA

CompTIA är en branschorganisation som representerar en mängd olika företag och organisationer inom tekniksektorn. Bland de medlemsföretag som är mest kända och inflytelserika inom branschen kan nämnas:

 • Microsoft
 • Dell Technologies
 • IBM
 • Intel
 • Cisco
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google
 • HP Inc.
 • Apple Inc.
 • Oracle

Organisationen har också medlemsföretag inom mindre företag, lokala myndigheter, utbildningsinstitutioner och andra organisationer som är engagerade inom tekniksektorn.

CompTIA 08212-capp-digital-badges_delivery-partner.jpg

Har ni behov av anpassad utbildning för supporttekniker, helpdesk eller andra IT-roller?

Lexicon bygger även anpassade korta konkreta utbildningar som innehåller det som krävs för respektive yrkesroll. Genom Arbetsförmedlingens IT-påbyggnadsavtal har vi lång erfarenhet av att utbilda i genomsnitt 1 000 personer per år till att bli bland annat programmerare och systemutvecklare, supporttekniker och helpdeskpersonal. Vi kan skräddarsy utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta peter.sundelin@lexicon.se för mer information.