Lexicon Karlstad

Välkommen!

På fastigheten finns en byggnad som uppfördes 1976 och är ett av Karlstads landmärken. Byggnaden är välkänd mest på grund av sin storlek och inrymmer idag allt från kontor, butiker, gym till restaurang med plats för cirka 1 500 gäster. Byggnaden har även föreläsningssalar och en av dem kan ta emot cirka 200 personer. Bra parkeringsmöjligheter och bra kommunikationer finns.

 Varmt välkommen!