IT- & supporttekniker

Lexicon erbjuder en utbildning där vi stärker kompetensen på era befintliga eller nya medarbetare på 4-8 veckor.

Behöver din organisation tillsätta nya IT-tekniker, eller har ni befintlig personal som kan förbättra sin kompetens för att ta sig an IT-support- eller helpdesk-uppgifter? Vår utbildning är skräddarsydd för att rusta deltagarna med de färdigheter som krävs för att framgångsrikt arbeta inom grundläggande IT-roller. Dessutom erbjuder vi en möjlighet att avsluta utbildningen med en CompTIA- certifiering för att säkerställa kompetensnivån.

 

Lexicon presenterar en helt ny utbildningsform.

 • Anpassad utbildningsväg för deltagarens individuella mål

 • Starta och pausa utbildningen när du själv vill

 • Tillgång till lärare under hela utbildningen

 • Framtagen tillsammans med experter från arbetslivet

 • Kan kombineras med certifiering

 • Kan kombineras med jobb, anpassningsbart studietempo

Utbildningen är ett snabbspår in i IT-yrket. Din organisation kan antingen identifiera nya medarbetare som är lämpliga för IT-rollen, eller utveckla befintliga kollegor till en ny roll hos er. Ingen onödig väntetid, genom vårt flexibla startupplägg kan deltagaren påbörja utbildningen när det passar bäst. En lärare med certifierade expertkunskaper finns tillgänglig för att först ge en kickstart och därefter guida deltagaren hela vägen till målet i utvald takt, full gas eller halvfart i kombination med exempelvis jobbuppgifter. En valfri certifiering i slutet av utbildningen kan användas för att ytterligare säkerställa kompetens.

Yrken utbildningen kvalificerar deltagaren till

 • IT-supporttekniker

 • Junior IT-tekniker

 • Helpdesk Agent

 • First line support

Pris

24 900 kr (exklusive moms).

Längd

Beräknat 4-8 veckor, beroende på förkunskapsnivå och val av studietakt.

Nästa start

Löpande  - anmäl ert intresse nertill för mer information.

Innehåll

 • Sju workshops på distans (totalt 14 timmar)

 • PT-sessioner (med personlig expertinstruktör)

 • Cirka 20 timmar självstudier i veckan (laborationer, självtester, studiematerial)

 • Förbereder deltagaren för certifieringen CompTIA A+

I denna utbildning får deltagaren lära sig nödvändiga tekniska kunskaper för att ta sig an de vanligaste teknikerna inom IT. Den täcker både hårdvara och mjukvara, allt från hur man byter ett grafikkort till installation och konfiguration av en router. Några av huvudområdena är hårdvara, operativsystem, felsökning, nätverk, säkerhet, mobila enheter, virtualisering, molntjänster och förekommande ramverk och arbetsmetodik.

Skärmdump CompTIA 2.png

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till organisationer som har behov av att snabbt rekrytera nya medarbetare eller lyfta befintliga kollegor till roller inom IT. Deltagaren kan vara nybörjare inom IT, självlärd eller ha en ambition att lära sig grunderna inom IT.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, endast att deltagaren har ett teknikintresse och en vilja att utvecklas inom IT. 

Ett unikt studieupplägg

Lexicon IT Infrastructure Academy™ är en banbrytande utbildningsform som ger den studerande fullständig flexibilitet och individuellt anpassade läroplaner. Vi erbjuder en innovativ och modern metod för att utbilda inom IT-infrastruktur och teknik, vilket ger möjligheten att studera när som helst och var som helst. En lärare finns under utbildningstiden tillgänglig för deltagaren och ger svar på frågor och stöd.

Inspelade workshops av Lexicons instruktör finns alltid tillgängliga för dig.


Vårt utbildningsmaterial består av lärarledd undervisning, inspelade föreläsningar, tester och laborationer, allt samlat på en online-plattform. Den som studerar har också tillgång till gruppchattar och individuella samtal med lärare. Utbildningen är målstyrd. Läraren sätter upp mål och delmål tillsammans med er organisation och deltagaren, samt följer upp dessa löpande. Pedagogiken är mer individstyrd jämförd med traditionella utbildningar och den utbildningsväg deltagaren går är anpassad efter behoven. Genom en personlig kontakt skapar vi en anpassad utbildningsväg för varje elev, vilket garanterar en snabb och effektiv väg fram till målet.

Utbildningen är även certifieringsförberedande, vilket ger en konkurrensfördel i en bransch som ständigt förändras. Vi tror på att skapa en positiv och inkluderande miljö för våra elever, där alla känner sig bekväma att ställa frågor och dela sina idéer.

Innehåll

 • Identifiera olika hårdvarukomponenter och deras funktioner

 • Felsökning och installation av hårdvara

 • Felsökning och felavhjälpning av vanliga problem inom mjukvara

 • Nätverksuppbyggnad och protokollet TCP/IP

 • Felsökning och felavhjälpning inom nätverk

 • Säkerhet inom lokala nätverk

 • Säkerhet för enheter, antivirus

 • Installation och konfiguration av laptops och andra mobila enheter

 • Klientvirtualisering, uppsättning och jämförelse mellan olika teknologier

 • Molnteknologi, skillnader mellan olika tjänster och leveransmetoder

 • Bästa praxis för kommunikation och professionalitet

 • Tekniska kunskaper för att stödja den moderna fjärrarbetsplatsen

 • Installation och felsökning av operativsystem:

  • MacOS

  • Linux

  • ChromeOS

Skärmdump CompTIA 7.png

 

Diplom

Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett diplom som intyg.

Certifiering

Ni kan välja att deltagaren ska genomföra en certifiering för CompTIA A+ i samband med utbildningen. Certifieringen genomförs i samarbete med CompTIA och läraren hjälper till att boka. Kostnad tillkommer. Lyssna med oss för mer information och aktuellt pris.

CompTIA A+

CompTIA a-logo-jpeg.png

Språk

Undervisning på svenska. Utbildningsmaterial på engelska.

Om CompTIA

CompTIA är en branschorganisation som representerar en mängd olika företag och organisationer inom tekniksektorn. Bland de medlemsföretag som är mest kända och inflytelserika inom branschen kan nämnas:

 • Microsoft
 • Dell Technologies
 • IBM
 • Intel
 • Cisco
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google
 • HP Inc.
 • Apple Inc.
 • Oracle

Organisationen har också medlemsföretag inom mindre företag, lokala myndigheter, utbildningsinstitutioner och andra organisationer som är engagerade inom tekniksektorn.

CompTIA 08212-capp-digital-badges_delivery-partner.jpg

Har ni behov av anpassad utbildning för supporttekniker, helpdesk eller andra IT-roller?

Lexicon bygger även anpassade korta konkreta utbildningar som innehåller det som krävs för respektive yrkesroll. Genom Arbetsförmedlingens IT-påbyggnadsavtal har vi lång erfarenhet av att utbilda i genomsnitt 1 000 personer per år till att bli bland annat programmerare och systemutvecklare, supporttekniker och helpdeskpersonal. Vi kan skräddarsy utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta peter.sundelin@lexicon.se för mer information.