Lexicon Linköping

Västra Svedengatan 10

Vi befinner oss i Tornbyområdet med Biltema som närmaste granne och med ICA Maxi och Ikea alldeles intill.

Om man kommer på E4 så tag avfart 112, trafikplats Linköping Norra mot Vreta klosters k:a. Åk mot Linköpings Centrum och i den andra rondellen tag tredje avfarten in på Roxviksgatan. Du har nu Ikeas stora parkering på vänster sida och Biltema på den högra sidan. Efter första korsningen så sväng höger in på parkeringen vid Kungssängen. Vi finns i andra änden på samma hus, gå ut på Västra Svedengatan så ser du skyltar med Canon utanför vår entré.

Kommer man med buss så sök på Östgötatrafikens hemsida, www.ostgotatrafiken.se. Sök på hållplats Ikea, det är linje 5 som går dit. Bussen går ca var tionde minut, när du kliver av är det ca 300 meter att gå till Västra Svedengatan 10.

Välkommen!