IT-proffs Academy

Den smartare lösningen för er kompetensökning inom IT-proffs

Genom vår lösning IT-proffs Academy möter vi det IT-intensiva bolagets totala behov av kompetensutveckling.

Vi gör det med stöd av vår rikstäckning, flexibla utbildningsformer och vår heltäckande bredd av spetskompetens inom IT-proffsområdet, projektledning, affärsmannaskap och komplex försäljning. Kanske har ni som organisation behov av att:

  • Tids- och kostnadseffektivisera utbildningen?
  • Minska arbetstids- och intäktsbortfallet?
  • Minimera kostnaderna för resor och logi?
  • Bygga längre individuella program med certifieringar för nyckelpersoner?
  • Få kontroll över kompetensutvecklingen; dess kostnader och kvalitet?
  • Avlastas från all den samordning och administration som alltid finns kopplat till utbildning?

Upplever ni som organisation något eller flera av dessa behov så har Lexicon lösningarna för er! 

Vårt erbjudande

Lexicon har marknadens bredaste utbud av e-utbildningar, vilket vi kan kombinera med lärarledda insatser med specialistkompetenser för att skapa de bästa lösningarna för dig som kund. Vi tar hand om såväl verksamhetsbehov som individuella behov och gör det rikstäckande på upp till 28 orter runt om i landet. Med Lexicon erhåller ni en komplett Academy on Demand med en portal över hela det anpassade utbudet som möter era nuvarande och framtida behov av kompetens och färdighet.

Processen

  1. Kartläggning och analys av kompetensbehov samt affärskritiska nyckelfaktorer inom kompetensområdet, i dag och i framtiden.
  2. Framtagande av rätt utbud som motsvarar kundens totala behov, nu och i framtiden. Fokus på resultat med tids- och kostnadseffektivt genomförande.
  3. Framtagande av kundanpassad portal där varje medarbetare, enhet, chef och verksamhetsområde får full transparens och kontroll över att planera och följa upp kompetensutvecklingen.