Om IT-användare

Arbeta effektivare och vinn tid med rätt IT-kompetens och utbildning

Lexicon har sedan 1979 framgångsrikt bedrivit IT-utbildning med användarnytta i fokus. Vårt mål är att identifiera och eliminera vanliga tidstjuvar och ge våra kunder kompetens och verktyg för att kunna arbeta så effektivt som möjligt i sin egen IT-miljö.

Vi är specialiserade på Microsofts produkter, men har även lång erfarenhet av att utbilda i våra kunders interna system.

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förfina utbildningsformer och kompetensområden.

Våra kunder är ytterst kvalitetsmedvetna och har ont om tid för kompetensutveckling. Vi utgår alltid från kundens behov och förutsättningar. Med lång erfarenhet, lyhördhet och flexibilitet hittar vi den bästa lösningen för varje kundspecifik situation.

Vi arbetar med flera av branschens främsta föreläsare som brinner för utbildning och resultat. Vi ställer höga krav på att våra kompetensinsatser ska hålla högsta kvalitet gällande innehåll och resultat – samtidigt som utbildningen ska vara inspirerande och rolig.

Vårt utbildningsutbud

  • Öppna kurser
  • Företagsanpassade kurser
  • Individuell utbildning
  • Seminarier
  • Webinars
  • E-learning
  • Support

Kvalitet

Lexicon har ett gediget kvalitetssystem som alla kurscenter efterföljer. Vi arbetar efter Lexicon-metoden som ger högre effektivitet i utbildningen genom målinriktning och ett stegvis planerat genomförande som garanterar ett bättre utbildningsresultat. Metoden säkerställer kvaliteten i utbildningen som en ”röd tråd” under genomförandet. Läs mer om Lexiconmetoden.

På Lexicon arbetar vi ständigt med kvalitetsfrågor då vi ser detta som en avgörande fråga för vår framgång.

Vi arbetar med en utvecklingsgrupp med specialistkompetens inom varje område, det ger oss god möjlighet att ligga i framkant och att erbjuda ett marknadsaktuellt utbud.

Lexicon vill säkerställa att våra utbildningsprogram ger långsiktiga resultat. Förändring kräver tid. Det vi vill med en utbildningsinsats är för det allra mesta att förändra ett beteende. En grundförutsättning för att kunna mäta av resultat och utveckling efter en utbildningsinsats är att vi har en helhetssyn på processen. 

Våra lärare

Lexicon har över 500 professionella utbildare/konsulter knutna till sig i Sverige och samtliga arbetar efter Lexicons pedagogik.

Samtliga är specialiserade inom sina respektive områden och är certifierade där så krävs.

Vi utvärderar samtliga utbildningsinsatser. Lärarens ämneskunskaper och förmåga att lära ut sammanfattas i ett index. Varje lärare har ett definierat och högt uppsatt krav på sitt index för att få fortsätta utbilda för Lexicon. Genomsnittligt omdöme ska hos en Lexiconlärare ligga på mins 4,6 av 5.0 på indexskalan för ämneskunskap och utlärningsförmåga.

Genom att anställa kvalificerade medarbetare inom varje utbildningsområde klarar vi våra högt ställda krav på ämneskompetens, omvärldskunskap och pedagogisk förmåga.

Lexicons lärare arbetar även som konsulter vilket innebär att de hela tiden får uppdatering i sin kompetens från arbetslivet vilket vi ser som en stor fördel eftersom de får en mixad kompetens som de även kan använda i klassrummet. De får på så vis en insyn hur det fungerar i verkliga livet och kan relatera till sina deltagare på ett annat sätt än om de enbart undervisade.

Vid rekryteringsprocessen av nya utbildare genomförs mins 2 utförliga intervjuer, referenstagningar är obligatoriska. Höga krav ställs även på praktisk erfarenhet från arbetsmarknaden. När Lexicon tar in en ny lärare måste denne genomgå ett visst antal tester som de måste klara för att få fortsätta processen. Den nya läraren ska delta i våra obligatoriska utbildningar för att få en förståelse för hur Lexicons pedagogik ser ut och för att få sig en inblick i hur våra andra lärare arbetar. Därefter så måste läraren hålla i en testlektion för att visa att den är en god pedagog och kan entusiasmera sina deltagare och fånga upp redan från början vilken nivå deltagarna ligger på.

Samtliga Lexicon-konsulter genomgår kontinuerligt vidareutbildning i nya programvaror, modeller och pedagogik. Lexicon ordnar även specifika lärarträffar för regelbunden kompetenshöjning, flera gånger per år.