Kompetenskartläggning

Säkerställ era behov innan starten

Om ett större antal personer på ert företag behöver gå utbildningar så kan förkunskapstester vara till stor hjälp vid planering, gruppindelning och för att avgöra utbildningsbehov i de olika programmen. Du kan även få hjälp med att skapa egna tester, t.ex. för interna system.

Vi tar fram en digital kunskapsinventering med de olika programområden som ni vill att medarbetarna skall testa sig inom. Medarbetarna kan delas upp i olika testgrupper exempelvis utifrån yrkeskategori.

Inventeringen distribueras via mail och varje test brukar ta ca 7-10 minuter att genomföra.

Testerna består vanligtvis av ett 20-tal frågor per område. Vi kan tillsammans bestämma nivåerna utifrån vår databas med ca 100-150 frågor per område.

Exempel på programområden:

 • Microsoft 365
 • Aktivitetsbaserat arbete
 • Digital mognad och beteende
 • Interna system
 • Excel
 • Word
 • PowerPoint
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • SharePoint
 • Skype för företag
 • Windows och allmän IT
 • Egna frågeställningar 

Exempel på kunskapsfråga

Övriga frågeställningar

Utöver de specifika programkunskapsfrågorna, kan vi även lägga in andra frågor som ni vill ha besvarade i samband med enkäten – exempelvis:

 • Hur många timmar arbetar du per vecka i Excel? 
 • Vilka av följande funktioner använder du i Excel? (flervalsfråga)
 • Vilka är de vanligaste tidstjuvarna i programmet och hur mycket tid tar de i anspråk?
 • Har du speciella önskemål om vad du behöver lära dig i programmet?
 • Rangordna de utbildningsformer som du föredrar (1-4) Exempelvis Lärarledd utbildning, e-learning, live-webinar osv
 • Andra för er relevanta frågeställningar

Uppföljning- påminnelser

Vi har möjlighet att skicka ut en eller flera automatiska påminnelser till de som inte svarat efter ett antal dagar. Detta görs för att säkerställa att det inte glöms bort, eller försvinner i övrig ”e-postskörd”.

Uppföljning - statistik

Vi sammanställer en rapport till er, med all information och fakta. Utifrån resultatet kan vi hjälpa er att åskådliggöra:

 • Utbildningsbehov/person/program
 • Utbildningsbehov/enhet/program
 • Underlag för nivågrupperingar för respektive program – ex Excel grundkurs
 • Underlag för att kunna bedöma vilken omfattning/program som krävs för att höja nivån från nuläge till definierat önskeläge(lägstanivå eller liknande)
 • Vilka utbildningsformer som efterfrågas m.m.

Rapporten lämnas över till er i samband med ett uppföljningsmöte, och ni äger all information för vidare bearbetning.

Ni kan även få hjälp med gruppindelning och kursupplägg av Lexicons professionella utbildningsrådgivare.

Frågor och mer information

Kontakta oss gärna för mer information och önskemål om anpassad demonstration.