Lexicon 365 - löpande utbildning och användarstöd

Ta del av vår populära utbildningstjänst för digitalt arbete!

  • Vad är Lexicon 365?

   Se en kort film.

Abonnera på Lexicon 365 kunskapsportal - en paketlösning med löpande utbildnings- och användarstöd. Säkerställ att er personal uppnår ett förändrat arbetssätt och nyttjar verktygen optimalt för samarbete och kommunikation.

Microsoft 365 är en tjänst som ständigt uppdateras och förändras – liksom innehållet i vår portal. Vi tillhandahåller blandade utbildningsformer för att tillgodose olika lärstilar.

Allt detta ingår:

 • Webbportal för utbildning och användarstöd, med möjlighet att anpassa layout och innehåll
 • Utbildningsfilmer
 • Webinars med produktuppdateringar och nyheter
 • Webinars med fokusutbildningar
 • Digitala användarmanualer
 • Praktiska övningar
 • Kunskapstester
 • Mikrolärande
 • Användarsupport (tillval).

Förbättra era arbetsmetoder och använd verktygen effektivare

Åtkomst

Installationen är mycket enkel, och ni kan välja vilken åtkomstmetod ni vill använda – eller kombinera flera.

 • Kom åt kunskapsportalen direkt via en flik i Teams

  Lexicon 365 kommer du åt direkt via en flik i Teams 
 • Kom åt kunskapsportalen som en app i 365-portalen

  Lexicon 365 kommer du åt som en app i Microsoft 365-portalen 

 • Kom åt kunskapsportalen via mobil enhet.

  Lexicon 365 kommer du åt i mobila enheter