Effektmätning

Mät resultat efter kompetensinsats - eftertester

Lexicon vill säkerställa att våra utbildningar ger resultat. Det gör vi bland annat genom skräddarsydda undersökningar före och efter en kompetensinsats för att mäta effekten, t.ex. tids- och kostnadsbesparing.

Förutom kursutvärdering som alltid ingår efter genomförd utbildning så kan vi erbjuda ett kunskapstest som hjälper er att mäta av att ni har nått de kunskapsmål som ringats in. Dessa mål är lätta att stämma av i direkt anslutning till en utbildning men kan även göras med uppföljande mätningar längre fram.
De bästa förutsättningarna ges om deltagarna även har gjort förkunskapstest innan utbildning.
Vid kunskapstest efter utbildning genereras en utförlig rapport där ni får reda på varje individs resultat på förkunskapstest och test efter utbildningen, procentuell ökning per person samt medel för gruppen, samt svar på frågor som t.ex.

  • Har du hunnit börja använda dig av de kunskaper som utbildningen behandlade? 
  • Hur stor tidsbesparing i minuter per vecka bedömer du att utbildningen har givit? 
  • Gav utbildningen dig inspiration att lösa uppgifter på nya sätt?
  • Kände du att utbildningen var relevant för dig och dina arbetsuppgifter?

I genomsnitt uppnår våra kunder 15% bättre resultat enligt eftertester som genomförs tre veckor efter utbildningsinsats!


Kontakta oss för information och demo.