Förkunskapstest

Vill du ta reda på vilken utbildning som passar bäst i förhållande till dina förkunskaper?

Fyll i våra kostnadsfria självtester. Klicka och välj önskat program:

Excel
PowerPoint
Word
Outlook

När du genomfört enkäten kommer dina svar att granskas och du får ett e-postmeddelande med en bedömning om vilken nivå du befinner dig på och vilken kurs du bör välja. Du kan komma att bli kontaktad av en representant från Lexicon, som kostnadsfritt ger dig råd och erbjudanden utifrån ditt resultat.

Förkunskapstest för större grupper och företag

Om ett större antal personer på ditt företag behöver gå utbildningar så kan förkunskapstester vara till stor hjälp vid planering, gruppindelning och för att avgöra utbildningsbehov i de olika programmen. Du kan även få hjälp med att skapa egna tester, t.ex. för interna system.

Läs mer om Kompetenskartläggning