Kompetensportaler

Samla alla medarbetares kompetensutveckling och låt alla hålla koll på sina kunskaper

Lexicon erbjuder en kundanpassad webbaserad lösning som innebär förenklad administration av bokningar, vilket annars kan vara en tidsödande uppgift i utbildningsprojekt.

Portalen är en egen kundsida med information om utbildningsprojektet, ett interaktivt bokningssystem av kurser, coachning med mera. Portalen kan dessutom innehålla länkar till t.ex. helpdesk, e-learning, repetitionsfilmer, FAQ och digitalt utbildningsmaterial. Det blir således en central plats med information om projektet och användarstöd. Det förenklar både planering och genomförande.

Bokningsportalen publiceras normalt via kundens intranät. Webbsidan är anpassningsbar gällande innehåll och layout.

Bokningssystemet hanterar kurser, tider, datum och platser. Varje deltagare kan boka sig själv på önskade kurser. En automatisk bekräftelse skickas ut och en bokning hamnar i personens Outlook-kalender. Varje kursdeltagare kan även själv avboka och omboka sin kursplats.

Om kurssalen innehåller ett begränsat antal platser så kan automatisk nedräkning ske utifrån tillgänglighet, så att inget tillfälle råkar bli fullbokat.

Systemet ger tillgång till statistik och rapporter över kurstillfällen, deltagare m.m.

Kontakta oss gärna för mer info och demo.