Bli en del av Lexicon

Rätt personer och bolag erbjuds alltid möjligheten att bli en affärspartner inom Lexicongruppen.

Vi har tillsammans en stark tillväxtvision som präglar våra arbetsmetoder och har hjälpt oss växa i över 40 år.

Lexicon som grupp

Lexicon är Sveriges största kompetensutvecklare av företag och organisationer, och erbjuder det bredaste utbudet på våra 30-talet center. Vi erbjuder kompetensverktyg, metoder, nätverk och rikstäckande ramavtal som täcker över 80 % av Sveriges 200 största bolag och koncerner. Vi består tillsammans av en bredd av kompetenser som ger synergieffekter till både oss själva och våra kunder. Många gånger är just denna konkurrensfördel den övertygande faktorn som imponerar och övertygar kunderna.

Vi hjälper våra kunder investera i sin personal och vår vision är alltid att överträffa förväntningarna, hur tuffa de än är. Vi anpassar oss alltid efter marknaden, kunden och de förändringar som utvecklar våra affärsområden och kundernas branscher. Våra kunder är företag, organisationer och myndigheter. Vi strävar efter långsiktiga relationer och avtal genom exempelvis upphandlingar som täcker större områden.

Din plats hos oss

Lexicon består av flera olika typer av bolag med strategiska fördelar. Inom IT-området spänner vi över allt från individfokuserad klassrumsundervisning i Office och blended-lösningar inom IT-proffsutbildningar till mer avancerade organisatoriska förändringsarbeten i Microsoftmiljöer. Vi erbjuder affärsutbildningar, fastighetskompetens, utveckling av blended learning, verktyg för e-learning, konsultlösningar, program med högskolepoäng, arbetsmarknadsutbildningar och mycket mer. Strukturmässigt är vi uppbyggda av mestadels franchisetagare, men även licenstagare och egna dotterbolag som fungerar som strategiska partners till övriga i gruppen. Genom specialistkompetenserna stärker vi varandra, samtidigt som vi kompletterar varandra geografiskt.

Din och ditt bolags plats inom Lexicongruppen kan därför passa perfekt någonstans inom en rad olika områden och former. I ryggen får du Sveriges största grupp och utbud inom företagsutbildningar.

Din bakgrund … och framför allt drivkraft

Kanske bedriver du och ditt bolag redan i dag en kompetensverksamhet? Möjligen arbetar du inom en ledande IT-befattning inriktad mot förändringsarbeten inom större organisationer? Eller så är du helt enkelt en dokumenterat fantastisk säljare av tjänster, med ett omfattande B2B-nätverk och är övertygad om att du skulle kunna sprida Lexicons utbud på din marknad. Vår viktigaste aspekt är att du delar vårt tillväxtintresse och vår vision om att alltid överträffa våra kunders förväntan.

Intresserad? Vi vill gärna prata med dig 

Fyll i dina uppgifter om du vill veta mer om synergierna och de affärsmässiga fördelarna av att ingå i Sveriges största privata kompetensgrupp mot företag.