MiniSOL, en färdigpaketerad SOL

Stärk medarbetarna och bygg samsyn med uppskattad gruppaktivitet

Förstår medarbetarna chefernas beslut? Sitter säljare på outnyttjad kapacitet? Går förändringar ibland onödigt trögt? Är mejl och andra rutiner en stressfaktor? Bubblar konflikter under ytan? Är alla medarbetare samarbetare – eller finns det motarbetare?

MiniSOL™ är en metod som inte bara ger svar på frågor, utan skapar en gemensam förståelse, värdegrund och samsyn hos alla organisationens medarbetare. Samtidigt lyfts individens viktigaste egenskaper och erfarenheter.

MiniSOL™ är en färdigpaketerad och eventanpassad grupplösning som bygger på SOL™, Lexicons egenutvecklade talet har genomförts för mer än 100 000 av kunders medarbetare.

Genom konkreta frågeställningar i en seminarieform aktiveras grupper på ett utvecklande, lärande och intresseväckande vis.

 • Fast pris, 29 000 kr
 • Cirka tre timmar
 • För upp till 32 personer per tillfälle
 • Uppskattad gruppaktivitet
 • Situationsbank med stort urval SOL™-frågor
 • Perfekt för kickoff och konferens.

Så går det till:

 1. Före. Du eller din ledningsgrupp väljer 10-12 verklighetsbaserade situationsfrågor ur Lexicons SOL™-bank. Ni utgår från er egen organisations verksamhet och önskade förbättringsområden.
 2. Under. En certifierad SOL™-ledare från Lexicon genomför MiniSOL™-seminariet. Era medarbetare grupperas, tar ställning, diskuterar och arbetar tillsammans fram en samsyn i frågeställningarna.
 3. Efter. Du och din organisaion får feedback och en analys över vilka styrkor era medarbetare besitter samt eventuella förbättringsåtgärder som kan tillföras organisationen och medarbetarna.

Områden

 • Försäljning
 • Arbetsplatskultur
 • Ledarskap
 • ... eller egen önskad mix