E-learning

Tillgänglighet, effektivitet och kvalitetssäkring med e-learning. Antingen som anpassad e-learningproduktion, färdigt verktyg eller blended learning-lösning.

Med e-learning som verktyg kan Lexicon skapa ett mer tillgängligt och många gånger mer pedagogiskt, kvalitetssäkrat och effektivt innehåll.

Lexicon har en lång erfarenhet av e-learningutveckling och har vunnit flertalet priser för såväl egna e-learningprodukter som specialiserade uppdrag för kunder. Vi har partnerskap med världsledande leverantörer av produktionsverktyg för att säkerställa snabba, effektiva och lönsamma lösningar för alla typer av uppdrag och former av e-learning.

Vi kan exempelvis tillämpa e-learning som en del av ett blended learning-koncept inom er egen utbildningsatsning, samt hjälpa er att utveckla webbaserade kurser, från idé till färdig utbildning. Vår e-learning utgår alltid från tydliga och mätbara mål och att utforma ett relevant innehåll för rätt målgrupp. Några exempel på områden där vi hjälper företag med e-learning:

  • Introduktion av nyanställda
  • Miljö- och arbetsmiljö
  • Attityd- eller beteendeförändring
  • Införande av rutiner och policys
  • Sälj- och produktträning
  • Programvaror
  • ... och nästintill obegränsat fler områden

Läs mer om Lexicons e-learning här.