Tester

Självtester, certifieringar, kvalitetssäkringar, förkunskapstester

Lexicon erbjuder en rad olika tjänster inom tester. Allt ifrån självtester för att ta reda på sin egen kompetensnivå till säkra tentamenlösningar där organisationer exempelvis kan kvalificera medarbetarnas licenser.

Självtest

Om du planerar utbildning och vill få reda på vilken kurs som passar bäst i förhållande till dina förkunskaper och behov så kan du fylla i våra kostnadsfria enkäter. Registreringen hittar du på nedanstående länk och är helt gratis.

Instruktioner:

  1. Välj enkät genom att trycka på länken nedan
  2. Välj det test du vill genomföra och starta testet

Excel
PowerPoint
Word
Outlook

När du genomfört enkäten kommer dina svar att granskas och du får ett e-postmeddelande med en bedömning om vilken nivå du befinner dig på och vilken kurs du bör välja. Du kan komma att bli kontaktad av en representant från Lexicon, som kostnadsfritt ger dig råd och erbjudanden utifrån ditt resultat.

Förkunskapstest för större grupper och företag

Om ett större antal personer på ditt företag behöver gå utbildningar så kan förkunskapstester vara till stor hjälp vid planering, gruppindelning och för att avgöra utbildningsbehov i de olika programmen. Du kan även få hjälp med att skapa egna tester, t.ex. för interna system.
I testerna presenteras frågor med scenarier (bilder) med tillhörande svarsalternativ som du får ta ställning till.

Du får ta del av rapporter och får hjälp med gruppindelning och kursupplägg av Lexicons professionella utbildningsrådgivare.

 Vi kan även hjälpa dig med att utforma interna enkäter, t.ex. medarbetarundersökningar. Kontakta Lexicon för en kostnadsfri demo av våra förkunskapstester (Obs! Förkunskapstesterna skiljer sig från självtesterna på webben) Visa e-postadress.

Kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra en utbildningsinsats så skapar Lexicon skräddarsydda undersökningar före och efter en kompetensinsats för att mäta effekten, t.ex. tids- och kostnadsbesparing. En detaljerad rapport genereras.

Kontakta Lexicon så berättar vi mer och erbjuder gärna en kostnadsfri demo. Visa e-postadress.

Interna certifieringar och tester

Har ni egna certifieringar och tester som era anställda och kunder måste genomföra så kan Lexicon hjälpa till med testframtagande och testadministration via våra olika testverktyg.

Vi kan även ansvara för själva testgenomförandet där testdeltagarna genomför testet i Lexicons datasalar. Lexicon står för datasalar över hela landet, testvakter, teknik och testverktyg där resultatet enkelt och säkert presenteras för kunden. Vi genomför idag high stake-tester inom flera områden. Som exempel genomför vi ett test samtidigt på 14 orter med ca 350 testdeltagare.