CSR, Gambia-projektet

Lexicon betalar 50 barns skolgång i Gambia

Åren 2014-2017 ger Lexicon bidrag till 50 elevers skolgång på Jofi Prep School i Gambia. Lexicon står för samtliga kostnader gällande alla barnens nödvändiga resurser, inklusive skolavgifter, mat, lokaler, skoluniformer, böcker och annat utbildningsmaterial.

Eleverna är mellan 4-7 år under sina tre års skolgång på Jofi. Satsningen och bidraget görs i direkt kontakt med skolan, utan mellanhänder. Varje krona går rakt till barnen och deras utbildning.

Lars Sundelin, Lexicons koncernchef, har själv varit på plats på Jofi Prep School för att träffa barnen, se hur undervisningen går till och hälsa på lärarna:
- För mig som alltid hållit på med utbildning kände jag direkt att detta var en fantastisk möjlighet för oss att hjälpa alla 50 barn i gruppen att lära sig läsa, skriva och räkna. Det är en region med stora framtida utmaningar, men det finns också potential för starka samhällsförbättringar. Utan bra utbildning kommer barnen där inte att ha en rättvis chans. Genom en bra start under deras tre första skolår ger vi dem ökade förutsättningar för att skapa sig ett bra liv. Vi undersöker också möjligheterna att hjälpa Jofi Prep School mer och på andra sätt, eftersom effekterna är så värdefulla och de har löpande behov för nya barn som kommer till skolan.  

Vill ni också hjälpa?

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer om Jofi Prep School. 

Bildrättigheter Jofi School. Med godkännande för publicering av Lexicon. Ej för kopiering eller annan användning.