CSR, Gambia-projektet

Lexicon betalar 60 barns skolgång i Gambia

Lexicon har sen 2014 bidragit till elevers skolgång på Jofi Prep School i Gambia. Lexicon står för samtliga kostnader gällande 60 barns nödvändiga resurser, inklusive skolavgifter, mat, lokaler, skoluniformer, böcker och annat utbildningsmaterial.

Eleverna är 4-13 år under sin skolgång på Jofi. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan. Varje krona går rakt till barnen och deras utbildning.

Byggnation av ny skola

Under 2017 bidrog Lexicon även med halva investeringskostnaden för byggnationen av en ny skola där barn i fler åldrar kan erbjudas skolgång.

Tekniskt pedagogiskt stöd

Lexicon hjälper även till med att införa ny teknik i lärandet. Bland annat genom att hela administrationen i skolan har byggts upp och baserats på en ny Microsoft-plattform och att samtliga lärare försetts med varsin iPad för att kunna effektivisera undervisningen ytterligare.

Lars Sundelin, Lexicons koncernchef, besöker regelbundet Jofi Prep School för att träffa barnen, se hur undervisningen går till och hälsa på lärarna:
- För mig som alltid hållit på med utbildning kände jag direkt att detta var en fantastisk möjlighet för oss att hjälpa alla barn i gruppen att lära sig läsa, skriva och räkna. Det är en region med stora framtida utmaningar, men det finns också potential för starka samhällsförbättringar. Utan bra utbildning kommer barnen där inte att ha en rättvis chans. Genom en bra start under deras tre första skolår ger vi dem ökade förutsättningar för att skapa sig ett bra liv. Vi undersöker också möjligheterna att hjälpa Jofi Prep School mer och på andra sätt, eftersom effekterna är så värdefulla och de har löpande behov för nya barn som kommer till skolan.  

Vill du också hjälpa?

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Kontakta oss på Visa e-postadress. för mer information.