Blended Training

Utbildningsdesign anpassad för din organisation

Vi vet att du letar efter utbildningslösningar som når hela din verksamhet med effekt och resultat. Vi hjälper dig och din organisation med att få rätt målgrupp, innehåll, form, pedagogik, teknik och tidpunkt.

Vi jobbar med design och leverans av blandade lärmiljöer oberoende av vad du har för mål eller innehåll. Berätta för oss vad du vill uppnå?

Vad är blandat lärande?

Forskarna vet att vi har olika inlärningstilar, dom vet också att vi som människor måste få tid för lärande och koppla det starkt till vad vi gör i den dagliga verksamheten.

Dagens teknik ger oss oändligt antal olika kombinationer att skapa lärande med verklig effekt. Om vi kombinerar lärarledd undervisning i sal med allt från film, poddar, e-learning skapas hög tillgänglighet och effekt. En effekt som man också ser är att man genom ett blandat lärande ökar motivationen för deltagare och målgrupp.

För du vill ju självklart att dina medarbetare och kollegor skall ta till sig allt från utvecklade beteenden, nya arbetsätt eller kort sagt nya färdigheter?

Våra tjänster

Utbildningsdesign

Det finns en alltid en utmaning kring hur man på bästa sätt skapar engagemang och nyfikenhet hos en målgrupp. Det kan handla om allt från hur man väljer att kommunicera ut mål och insatser hela vägen till vilken lösning man väljer för att distribuera ut kunskap, hela vägen från en digital lösning till en lösning med löpande klassrums undervisningar.
Vi har en modell för hur man i workshopform skapar en design på din satsning som ger effekt och resultat. Kort sagt du vet vilka mål och effekter du vill uppnå, vi vet hur man designar lösningen.
Kontakta oss så kan vi ta en dialog kring hur vi kan stödja dig i utvecklingen av större utbildningsprogram.

Lärportal

Det finns idag flera sätt att skapa tillgänglighet till lärande. Du kan självklart bygga en webbplats där deltagaren har tillgång till digitalt material. Du kan också ha ett publiceringssystem enklare eller mer komplext för distribution och uppföljning. Nivån på behovet baserar säg självklart kring vad du vill uppnå och vilken långsiktig strategi.

Lärportal för distribution eller LMS (Learning management system), det är frågan? Låt oss ge dig underlag för beslut. 

DUP – Digital utbildningsportal

Vi på Lexicon har under 40 år samlat på oss erfarenheter från en stor mängd kundanpassade uppdrag där vi idag kan distribuera digitala produktioner inom en stor mängd kompetensområden. Det handlar om allt från IT-utbildning till det som vi kallar affärsutbildning (ledarskap, projektledning etc). Vi erbjuder dig möjlighet att med stöd av oss skapa en digital utbildningsportal, med de innehåll som du anser behövas för att kostnadseffektivt lösa dina utbildningsbehov.

Utbildning

Vi tror på att kunskap är till för att spridas, vi ger dig därför möjlighet att lära dig de vi jobbar med. Här är en kurs som vi vet du kan ha nytta av i rollen som utbildare, utbildnings- eller programansvarig:

Train the trainer – lärdesign

Du som återkommande jobbar med genomförande av utbildning, längre program och kurser kanske känner att du vill utveckla befintliga kurser eller kanske skapa nya utbildningslösningar.
Vi ger dig i denna utbildning möjlighet att få både kunskaper och färdigheter inom följande områden;

  • Vad är blandat lärande med konkreta exempel
  • Hur fångar jag kompetensbehov och omsätter dom till effektmål
  • Designprocess övergripande och på detaljnivå
  • Storytelling
  • Portaler och lärplattformar

Vill du veta hur man på ett effektivt sätt bygger upp blandade lärplattformar, tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.