Kundens egna system

Utbildningslösningar för just er organisation

Lexicon kan ta hand om utbildning i era egna system som t ex vid införande av ett nytt affärssystem eller byte av IT-plattform. Vi kan ta ansvar för hela eller delar av ett utbildningsprojekt.

Processledning

Lexicon hjälper er med att både ta fram processbeskrivning där mål och aktiviteter för utbildningsprojektet framgår samt leda processen.

Inventering av utbildningsbehov

De metoder, verktyg och resurser som krävs för att kunna genomföra en grundlig inventering inför en utbildningsinsats kan ni anlita oss för.

Framtagande av utbildningsmodell

I samråd med organisationen utvecklar vi den mest lämpliga utbildningsmodellen för projektet, det kan vara e-learning, interna coacher, lärarledda lektioner, workshops eller kombination av de olika metoderna.

Administration

Vi kan ta hand om administrationen form av kallelser, av- och ombokningar, tester, fakturering, utvärdering, etc.

Kursmaterial och dokumentation

Våra skribenter och pedagoger har lång erfarenhet av att utveckla material för utbildningsprojekt och kan ansvara för hela kedjan från idé till produktion.

Kolla gärna med oss om vilka specifika lösningar för era system, program osv vi kan erbjuda.