Digitalisering av småföretag, en utbildning i samarbete med Företagarna och Tillväxtverket

Ett erbjudande till Företagarnas medlemmar i Småland och Östergötland.

Som småföretagare finns det en stor mängd olika utmaningar i min verksamhet. Allt från att bibehålla min lönsamhet till att hitta nya kunder. Vi tror på att oberoende av vilka utmaningar du har är intern och extern digitalisering ett sätt att utveckla verksamheten och skapa tillväxt.

I samarbete med branschorganisationen företagarna och tillväxtverket har vi nu tagit fram ett utbildningsprogram under 4 månader, som du kan ta del av när du kan och hur du vill. Programmet genomförs i huvudsak på distans med webinarier och filmer, samt en tät dialog med dom lärare som finns inom programmet.

  • Kartlägga förändrat beteende och förändrade förväntningar hos kunder och konkurrenter.
  • Anpassa din verksamhet för att inte bli irrelevant utifrån ett kartlagt nuläge.
  • Bygga en digitaliseringsstrategi och affärsplan.
  • Skapa en projektplan för att omsätta strategin till konkreta åtgärder.
  • Ta fram en investeringskalkyl och förväntad ROI.

Frågor och mer information 

Företagarna

Visa e-postadress.
Bitr regionchef
Telefonnummer
013-341 51 02, 073 - 552 42 21

Lexicon

Visa e-postadress. (kursansvarig)
070-755 46 90

Anmälan utbildningstarter

Utbildningen erbjuds på två platser med start första veckan i oktober:

Klicka här för Östergötland

Klicka här för Kronoberg