Lexicons julgåva går till våra 110 fadderbarn i Gambia

Lexicon har i sju års tid gett elevstöd till Jofi Modern School i Gambia. Vi fortsätter även 2020 att ge ett helhetsbidrag som täcker mat, lärare, utbildningsmaterial, lokaler och allt annat som barnen behöver för att få en god utbildning och därmed kunna fortsätta öka sina möjligheter att utvecklas med nya kunskaper. Eleverna är mellan 4-13 år under sin skolgång på Jofi. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan, och allt bidrag går rakt till barnen och deras utbildning.

Tekniskt pedagogiskt stöd

Lexicon har även hjälpt till med att införa ny teknik i lärandet. Bland annat genom en Microsoft-plattform som lösning för skolans administration. Lärarna har även fått tillgång till iPads för att undervisningen ska breddas med fler tekniska inslag och variation.

Lars Sundelin, majoritetsägare för Lexicongruppen, besöker regelbundet Jofi Prep School för att uppleva undervisningen på plats samt hälsa på lärarna och barnen:

- Det är ett utbrett problem att människosmugglare övertygar många i Gambia att fly till andra länder. Människosmugglarna tjänar pengar men för de som flyr blir besvikelsen oftast snart uppenbar. Många råkar ut för tragiska öden. Med kompetens stärks framför allt barnen, men även Gambia i sin helhet. Barnen vinner en stolthet och får starkare framtidstro. Kopplingen till utbildning gör att det känns naturligt för oss att stötta Jofi.

Fiona and Joseph Kajue, Jofi Modern School i Gambia:

- We want them to achieve whether or not they are academic and we try to encourage them that it is good to stay and work in Gambia to build this country rather than leaving for Europe by the back way. It's very important to make them feel proud of themselves and be the best they can be, as the youth here feel hopeless and dont feel pride,unless they have been the one to make it to Europe. That is sadly ingrained in the culture and needs to change so we hope our children feel they get opportunity here in the Gambia in Jofi.
Best wishes to all at Lexicon. With out you guys this school could not survive doing what we do ie providing free quality education to the poorest children so they have opportunity in life .

FLER KAN HJÄLPA

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer här om Jofi Modern School.