Svenska Taekwondoförbundet satsar på SOL

Situations Orienterat Lärande

Att utveckla en verksamhet till nästa steg kräver idag att man satsar på att skapa samsyn kring verksamhetens normer och värderingar, inte minst om man är ett idrottsförbund med 26.000 utövare i nära 200 föreningar över hela landet.

”Vi valde Lexicon Verksamhetsutveckling och SOL då det var ett verktyg som enkelt kunde anpassas till vår verksamhet och som kan användas inom folkbildningen”, säger Sammi Kaidi, förbundsordförande Svenska Taekwondoförbundet.

Vill du läsa mer om verktyget SOL gå in på lexicon.se/Lexicon/Verktyg/sol/

Vill du ta del av Svenska Taekwondoförbundet skriver i sin pressrelease klicka här