Öppna kurser

Certifierad informationssäkerhetsarkitekt

Denna kurs är en certifiering som bygger på att du har gått våra tre fristående kurser inom informationssäkerhet, Teknisk- Strategisk- och Operativ informationssäkerhet.

Utbildningsmål

Hoten mot information och IT-system blir fler och allvarligare och de ändrar dessutom skepnad kontinuerligt. Hoten är inte bara en intern fråga för den egna verksamheten utan berör alla inblandade.
Certifieringskursen omfattar tre dagar, fördelade på 1+2 dagar.

Som certifierad informationssäkerhetsarkitekt har du visat att du:

  • har en bred och djup kunskap inom informationssäkerhet som motsvarar innehållet i standarden ISO/IEC 27000
  • kan leda och driva aktiviteter inom informationssäkerhet, till exempel riskanalyser
  • kan diskutera tekniska och administrativa säkerhetslösningar med experter, exempelvis i rollen som beställare av produkter eller tjänster
  • har förståelse för värdet och betydelsen av en god informationssäkerhet och kan motivera detta inför andra aktörer i din verksamhet

Målgrupp

Du som önskar ett bevis på dina kunskaper och har genomfört de tre kurserna:

  • Strategisk informationssäkerhet
  • Teknisk informationssäkerhet
  • Operativ informationssäkerhet

För att kunna certifiera dig måste du ha genomgått dessa 3 kurserna under en tvåårsperiod samt få godkänt på tentamen, hemuppgiften och presentationen.

Förkunskaper

Du måste ha gått alla tre fristående kurserna, Teknisk-, Operativ- och Strategisk informationssäkerhet inom en tvåårsperiod för gå denna tredagarskurs och bli Certifierad informationssäkerhetsarkitekt.

Innehåll

Under kursen prövas dina kunskaper genom en skriftlig tentamen som omfattar alla tre kurserna. Du ska också praktisera kunskaperna genom en uppgift som kopplas till din organisation samt presentera resultatet.

Kursen är den avslutande kursen i informationssäkerhet. Du som har gått alla tre fristående kurserna inom en tvåårsperiod har möjlighet att genomföra denna tredagarskurs och certifiera dig som informationssäkerhetsarkitekt.

Certifieringen sker i en fjärde kurs som omfattar tre dagar fördelade på två avsnitt (1+2 dagar). Första avsnittet genomförs under en dag och består av en tentamen och utdelning av hemuppgift.

Hemuppgiften sker genom att praktisera de kunskaper som inhämtats under kurserna i den egna organisationen. Detta ger en direkt nytta för organisationen utöver den egna kompetensutvecklingen.

Det andra kurstillfället sker på internat och består av två dagar. Här ska du som deltagare presentera ditt arbete och resultat för övriga deltagare.

Kursen levereras i samarbete med: DF Kompetens
Bild