Öppna kurser

Oracle Database: Backup and Recovery Workshop

I kursen Oracle Database: Workshop om säkerhetskopiering och återställning lär du dig att utvärdera dina egna återställningsbehov. Kursen utgår ifrån version 18 och 12c.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Du utformar lämpliga strategier för säkerhetskopiering och återställning med utgångspunkt i bestämda scenarier.

Lär dig att

 • Utarbeta lämpliga rutiner för säkerhetskopiering och återställning för dina affärsbehov
 • Ställa in säkerhetskopiering och återställning och utföra säkerhetskopiering till disk och band
 • Använda återställningsrutiner för Oracle Database för återställning från medier och andra fel
 • Diagnostisera och reparera datafel
 • Använda Flashback-teknik och dataduplicering som komplement till säkerhetskopierings- och återställningsrutinerna
 • Se till att databasen alltid är tillgänglig genom lämpliga säkerhetskopierings- och återställningsstrategier

Dina fördelar

Säkerställer snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimerar databasens arbetsbelastning, sänker it-kostnaderna och levererar tjänster av högre kvalitet genom att möjliggöra konsolidering i databasmoln.

Säkerhetskopiering och återställning

Erfarna instruktörer hjälper dig att få en djupare insikt i den kanske viktigaste uppgiften för en databasadministratör, nämligen säkerhetskopiering och återställning. Principerna och arkitekturen bakom säkerhetskopiering och återställning, samt olika metoder och situationer, tas upp i detalj.

Recovery Manager med kommandorad och grafiskt gränssnitt

Kursen handlar om Recovery Manager (RMAN) med kommandorad och grafiskt gränssnitt för olika säkerhetskopierings-, fel- och återställningsscenarier.
Delta i praktiska övningar och workshoppar
Genom att delta i detaljerade praktiska övningar och workshoppar kan du skaffa erfarenhet i en realistisk teknisk miljö. Interaktiva workshoppar ger dig möjlighet att diagnostisera och återställa i en rad felscenarier, med utgångspunkt i fallstudier om säkerhetskopiering och återställning.

Viktiga lärdomar

Efter att ha gått kursen kan du utvärdera dina egna återställningsbehov. Du har den kompetens som krävs för att utforma en lämplig strategi för säkerhetskopiering och återställning.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Describe Oracle Database backup methods and recovery operations that can be used to resolve database failure.
 • Describe the Oracle Database architecture components related to backup and recovery operations.
 • Plan effective backup and recovery procedures.
 • Configure the database for recoverability.
 • Use Recovery Manager (RMAN) to create backups and perform recovery operations.
 • Use the Data Recovery Advisor to diagnose and repair failures.
 • Use Oracle Flashback Technologies to recover from human error.
 • Perform an encrypted database backup and restore.
 • Perform tablespace point-in-time recovery.
 • Describe additional high availability features such as Oracle Data Guard.

Målgrupp

 • Teknisk konsult
 • Databasadministratör
 • Datalageradministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Knowledge of Oracle Database 12c R2
 • Knowledge of SQL and PL/SQL 
 • Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 2 NEW