Öppna kurser

Avancerad React

Avancerad React är framtagen för dig som önskar fördjupa dina färdigheter i React och bemästra optimering och testning av komponenter, “hooks” och komponentarkitektur, beprövade tekniker för hämtning av data och tillståndshantering samt de senaste innovationerna.

Kursen erbjuder en unik och färsk sammanställning av efterfrågat innehåll, med ett praktiskt angreppssätt som förbereder dig på att utveckla robusta, skalbara och framtidssäkra webbapplikationer med React.

Målgrupp
JavaScript-utvecklare med tidigare erfarenhet av React (med eller utan kännedom om “hooks”).

Förkunskaper
Grundkurs i React eller motsvarande.

Kursinnehåll
Avancerad React levererar följande breda spektrum av fördjupningsämnen:

  • Genomgång av Reacts nya komponentmodell - hooks - och strategier för att refaktorisera befintliga applikationer. Detta innefattar migrering av klasskomponenter samt implementering av egna “hooks” som alternativ till mönstren Higher-order components och Render props för återanvändbar applikationslogik.
  • Enhetstestning av “custom hooks” och komplexa komponenter med asynkron kod.
  • Mätning av prestanda med React Profiler och optimering med React.memouseCallback och useMemo.
  • Metoder för effektiv rendering av listor och “infinite scrolling”.
  • Robust hantering av applikationsfel via “error boundaries”.
  • Kodsplittning och “lazy loading” av komponenter.
  • Hämtning av komponentdata och hantering av applikationers globala tillstånd (“state”) via Redux.
  • React och GraphQL.
  • “Concurrent mode” för ökad applikationsprestanda och Suspense för datahämtning; kommande funktioner i React.
  • “Server-side rendering”; applikationsramverket Next.js.

Beroende på deltagarnas förutsättningar och önskemål kan kursen ges med särskilt fokus på ett eller flera av de ämnen som presenterats ovan.

Kursen levereras i samarbete med Edument
Edument