Distansutbildning

Bemästra Excel, steg 2 – intensivkurs på distans

Vår nya utbildningsserie i Excel är uppdelad i fem tillfällen. Utbildningen består av korta, intensiva pass på distans, så att du ska få maximerad kunskapsutdelning. Du kan delta från din dator hemifrån, på kontoret, eller var som helst där du har internetuppkoppling.

Mellan tillfällena får du praktiska övningar och har tillgång till e-post-support med läraren. 

Utbildningen spelas in om du skulle missa ett datum. 

Utbildningen körs i Excel 365, så har du till exempel Excel 2016 eller 2019 så är det vissa moment du inte kommer att kunna göra. Läraren kommer att tala om, om det är något moment som bara går att göra i Excel 365. 

Utbildningsmål 

Efter denna utbildning kommer du att få djupare och få bättre förståelse för funktioner i Excel. Du kommer kunna skapa och hantera beräkningar. Göra sammanställningar med hjälp av funktioner och de nya dynamiska funktionerna i Excel 365 (kräver en Microsoft 365 prenumeration). Du kommer att lära dig hantera PowerQuery för att importera data till Excel från olika källor för att sedan hantera data på ett effektivt och smart sätt. Slutligen kommer du lära dig att sammanställa det importerade datat med hjälp av Pivot Tabeller och avslutar med en till på Power Pivot. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar mera aktivt/ofta i Excel, till exempel skapar material som sedan skall distribueras till andra eller att du känner att du behöver en fördjupning av dina befintliga Excel-kunskaper. 

Förkunskaper 

Kunskaper motsvarande någon av Lexicons grundkurs i Excel eller Bemästra Excel. 

Tillfällen 

1. Formler, format och granskning

 • Repetition av referenstyper
 • Formatera celler och tal
 • Datum- och tidsformat
 • Räkna med datum och tid
 • Villkorsstyrd formatering
 • Spåra över och underordnade celler
 • Felmeddelanden

  

 1. Funktioner och sammanställning med funktioner
 • OM(IF), OCH(AND) och ELLER(OR) funktionerna
 • Letafunktioner nya XLETAUPP(XLOOKUP) och gamla LETARAD(VLOOKUP)
 • Matematiska, statistiska och datumfunktioner
 • Länkar och 3D-kalkyl
 • Nya dynamiska funktioner (Excel 365) exempel UNIK(UNIQUE), SORTERA(SORT) och FILTER(FILTER)
 • Dynamisk Pivot Tabell (Excel 365)

  

 1. Import av data med Power Query
 • Vad är Power Query
 • Import av data från:
 • Excel-fil
 • Text-fil
 • Access-databas
 • Internet
 • Mapp eller mapp i Outlook
 • Koppla eller lägga till mera data till befintligt data
 • Rensa
 • Läs in till Excel

  

 1. Hantera stora datamängder
 • Repetition av Power Query
 • Listor vs. Tabell för och nackdelar
 • Sortering och flernivåsortering
 • Filer och utsnitt
 • Tabellfunktioner: Beräknade kolumner, beräknade rader och repetition av dynamiska Pivot Tabeller
 • Tabelldesign

   

  5. Pivot Tabeller och introduktion till Power Pivot

 • Skapa Pivot Tabell
 • Fält och filter
 • Bygga Pivot Tabell
 • Talformati Pivot Tabeller 
 • Filter och Utsnitt + Datumlinje
 • Pivotdiagram
 • Beräknade fält
 • Power Pivot
 • Skapa tabellrelationer
 • Jobba med flera olika datakällor i samma Pivot Tabell
 • Skapa en enkel instrumentpanel

Pris för hela paketet är 4 950 kr.

Önskas anpassad version?

Denna utbildning kan även erbjudas som företagsanpassad. Kontakta oss på Visa e-postadress.