Distansutbildning

Effektivitet och självledarskap vid distansarbete

Under denna utbildningsdag går vi igenom vad du bör tänka på när du arbetar hemifrån. Vi fokuserar på områden som kan stärka dig samt går även igenom fallgroparna du bör undvika.

Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete samt för att undvika att arbetsuppgifterna hopar sig när dagen är över. Genom att fokusera på syfte och mål samt att i pressade situationer skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt gör prioriteringarna lättare. Det finns dock enkla metoder och tekniker som hjälper oss välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

Fokusområden för denna utbildning är:

 • Skilj på stress och press
 • Nuläge och önskat läge
 • Vilka problem upplever vi
 • Självledarskap
 • Kontroll, struktur och prioritering
 • Ta tag i tidstjuvar

Så kan du hantera dig och din tid på bästa sätt

 • Vad lägger du din tid på? Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Nulägesanalysen som gör det lättare att prioritera. Kartlägga och analysera den nuvarande situationen
 • Skapa kontroll med en tidsbudget
 • Formulera mål och bli mer klar över dina arbetsuppgifter
 • Personlig planering och prioritering
 • Skilj på det som är bråttom och viktigt
 • Sluta att skjuta upp saker
 • Ta tag i tidstjuvar och tidsläckage