Distansutbildning

Neuroledarskap – Distansutbildning

Skapa både resultat och engagemang, de chefer och ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp får ett försprång gentemot konkurrenterna.

Nya rön som presenterats från hjärnforskare har vänt upp och ner på mycket av det som vi tidigare ”visste” om ledarskap och hur man får människor att prestera som bäst. Därför befinner vi oss just nu i ett skede då företag och organisationer världen över antingen redan har inlett eller står inför en transformation av sitt ledarskap utifrån den nya kunskapen. Neuroledarskap är den samlade forskningsbaserade kunskapen om hur hjärnan fungerar satt i relation till ledarskap och det handlar enkelt uttryckt om hur man leder sig själv och andra på ett effektivt sätt utifrån hjärnans principer.

Förberedelser

Inför utbildningen ombedes du mejla in dina frågor, önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i en förstudie, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du som deltagare med hjälp av neuroledarskap ska kunna skapa goda förutsättningar för dig själv och andra för att lära nytt, vara kreativ och arbeta bra tillsammans.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla ledare i företag/organisationer.

Förkunskaper

Inga.

Nästa steg

 • Personlig coachning
 • Förändringsledning

Innehåll

Utbildningsupplägget sträcker sig över två halvdagar samt består av fyra livesända webinar á ca 1,5 timme vardera (inkl. rast) med möjlig interaktion. Deltagarna får ämnen att reflektera över samt arbeta med mellan respektive webinar, mailcoachning med kursledaren under kursens gång ingår. Deltagande sker via egen dator hemifrån eller var som helst där internetuppkoppling finns.

Utbildningstillfälle 1

Webinar 1 – Hjärnan och ledarskap

 • Tankar runt ledarskap
 • Kommunikation utifrån hjärnan, tolkningar och mönster
 • Förstå hur hjärnan fungerar i förändringar och hur man bäst hanterar dem

Webinar 2 – Att arbeta mot mål och vision

 • Förstå vikten av mål och visioner (för hjärnan)
 • Skilj på att tänka snabbt och långsamt/kortsiktigt och långsiktigt

Utbildningstillfälle 2

Webinar 3 – Gör det med stil

 • Anpassa din kommunikation efter olika kommunikationsstilar
 • Arbeta med olika personlighetsstilar
 • Kommunicera utifrån SCARF-modellen

Webinar 4 – Personlig effektivitet för dig och dina medarbetare

 • Effektivitet utifrån hjärnan
 • Hantera svåra situationer
 • Reflektioner och diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter

Anpassning?

Utbildningen kan skräddarsys helt efter ert syfte, mål och målgrupp. Kontakta Visa e-postadress. för mer information.