IT-proffsutbildning på 10 orter via Arbetsförmedlingen

Lexicon har fått Arbetsförmedlingens förtroende att genomföra en rikstäckande satsning på att utbilda nya IT-proffs till företag och andra organisationer inom IT-branschen.

Upphandlingen från Arbetsförmedlingen gällde 10 leveransområden och Lexicon blev utvald leverantör för samtliga.

Johan Åkerström, projektansvarig för uppdraget på Lexicon:
– Vårt upplägg skiljer sig mot traditionella lösningar. Via ett specialutvecklat blended learning-program i modulform kan eleven både nyttja personlig hand- och vägledning från professionella IT-utbildare och samtidigt anpassa sitt studieupplägg med e-learningmoduler. Vi kan skräddarsy program för att utveckla lovande IT-talanger till att bli fullt jobbrustade IT-proffs, med fokus på precis de färdigheter som de stora IT-företagen så starkt efterfrågar.

Eleven får bland annat tillgång till kompletta e-learningutbildningar från Skillsoft, som nyttjas av mer än 19 miljoner studerande globalt. Modulerna kan användas via en vanlig webbläsare och är kvalitetssäkrade av världsledande IT-organisationer för att möta de certifieringskrav som branschen ställer. Eleven utbildas för yrken som systemutvecklare, IT-tekniker och andra IT-roller. Bland utbildningsmodulerna finns specialiseringar inom exempelvis SQL, Microsoft Dynamics, Microsoft .NET, Microsoft SharePoint och Oracle Java. 

IT-branschen har utlyst ett större behov av specifika IT-kompetenser för kommande nyanställningar. Anders Sundelin, marknadschef Lexicon:
– Det finns färska artiklar i media som uttrycker sig i ordalagen att IT-branschen skriker efter kvinnor. Vi vet inte minst även av egna erfarenheter och kontakter inom IT-branschen att arbetskraft med den rätta och fräscha kompetensen är en bristvara i dag. Upplägget bygger på Arbetsförmedlingens anspråk om en individuell analys för varje deltagare innan utbildningen och därefter en stark matchning mot IT-företag och praktik med verkliga arbetsuppgifter för eleverna. De rätta personerna ska identifieras för att nå de rätta jobben.

Kvalificering av elever sker via handläggare på Arbetsförmedlingens lokala kontor. De anpassade programmen pågår i cirka 30 veckor styck och utbildar eleverna till Systemutvecklare inom .NET eller Java, samt IT-tekniker med specialisering inom SharePoint eller Dynamics.

Informationsblad

Systemutvecklare .NET  Java 2.1

IT-tekniker  Dynamics  SharePoint 2.1

Java4Women

Läs mer om satsningen Java4Women här.